Groep 8, Blok 5, Week 3, Les 13

Groep 8, Blok 5, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een globale plattegrond van de klas te maken op het digibord. Neem een plaats uit de klas in gedachten en beschrijf zo concreet mogelijk wat je ziet vanuit deze plek. Leerlingen raden waar je staat en wijzen de plek aan op de plattegrond. Laat een aantal leerlingen dit ook beschrijven.

Waarom is het belangrijk om precies te beschrijven waar je staat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je een plattegrond kunt aflezen, je kunt zien hoeveel zalen een museum heeft.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 5
Leg uit wat een windroos is. Bespreek de verschillende richtingen en afkortingen van de windroos.

Waarom zou je een windroos gebruiken bij de kaart die je op het digibord ziet?
Bedenk een andere situatie waarin een windroos wordt gebruikt.

SCREENSHOTS BLOK 5
Bespreek hoe je bij een route de richting bepaalt met een windroos. Kijk eerst op de kaart wat je startpunt is. Bepaal vervolgens waar je heen gaat. Hierna bepaal je de richting die hierbij hoort. Daarvoor gebruik je de windroos. Je kunt de pijl tussen je start- en eindpunt vergelijken met de windroos. Laat leerlingen oefenen met de verschillende vraagstellingen.

Hoe bepaal je in welke richting het meisje kijkt?
In welke richting zou het meisje kijken als ze naar links zou kijken? (noordoosten)

SCREENSHOTS BLOK 5
Leg uit hoe je bepaalt welke plattegrond bij een gebouw hoort. Hiervoor bedenk je wat het bovenaanzicht is van dit gebouw. Je gaat daarna op zoek naar het gebouw met dezelfde vorm. Laat zien dat de eerste plattegrond dezelfde vorm heeft als het bovenaanzicht van het gebouw. Teken hier rode lijnen omheen, zodat de vorm duidelijk wordt. Sleep vervolgens samen de plattegronden naar de juiste gebouwen. Oefen daarna met het lezen van een plattegrond door leerlingen de stellingen te beantwoorden. Laat leerlingen staan als de stelling waar is en zitten als deze niet waar is.

Als je van de vergaderruimte naar kantoor 3 loopt, kom je dan langs wc 1 en 2 of wc 3 en 4?
Stel je staat met je rug voor kantoor 6 en kijkt richting het noordwesten. Welke ruimte zou je zien?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de richting bepalen met een route en de windroos door te vragen wat er mis gaat en de windroos met de richtingen juist in te vullen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat de functie van een windroos is en welke richtingen er zijn. Bespreek vervolgens de stappen voor het bepalen van de richting. Kijk op de kaart waar je bent en waar je heen gaat. Daarna bepaal je welke richting hierbij hoort. Teken een pijl naar de eindbestemming (Ermelo) en vergelijk deze met de windroos. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Wat is de tegengestelde richting?

Oefen hierna met het kiezen van de plattegrond bij een gebouw. Bespreek dat je naar het bovenaanzicht kijkt van het gebouw.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je de richting bepaalt bij een bepaalde route. Laat leerlingen daarna de route volgen in het raster. Trek telkens een streep naar de volgende hokjes. Onderaan de pagina staat de oplossing.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!