Groep 8, Blok 5, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 5, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen een 3 × 3 bingokaart te laten maken met 9 keersommen van de tafel van 2, 4, 5, 8 en 10. Gebruik de husselknop om te bepalen welke uitkomst leerlingen mogen doorstrepen op hun bingokaart.

Waarom is het handig om deze sommen snel uit te kunnen rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen of een groot geldbedrag deelbaar is door 4.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 5
Leg uit dat je met de cijfers uit een getal kunt bepalen door welke getallen dat getal deelbaar is. Dit betekent dat de uitkomst van de som een heel getal is. Het bepalen van deelbaarheid kun je gebruiken bij deelsommen met grote getallen.

Bedenk een situatie waarin je de deelbaarheid van een groot getal zou willen bepalen.
Wat valt je op aan het getal 14.660 als je kijkt naar het laatste cijfer?

SCREENSHOTS BLOK 5
Bespreek deelbaarheid door 2, 10 en 5. Voor elke deler is er een regel om deelbaarheid te bepalen. Een getal is deelbaar door 2, als het een even getal is. Een getal is deelbaar door 10, als het eindigt op een 0. Een getal is deelbaar door 5, als het eindigt op een 0 of op een 5. Oefen hiermee.

Naar welk cijfer kijk je om te bepalen of een getal deelbaar is door 2, 5 én 10?
Bedenk een getal dat wel deelbaar is door 5 en 10, maar niet door 2.

SCREENSHOTS BLOK 5
Bespreek nu de deelbaarheid door 4 en 8. Een getal is deelbaar door 4 als je de laatste 2 cijfers van het getal kunt delen door 4. Een getal is deelbaar door 8 als je de laatste 3 cijfers van het getal kunt delen door 8. Oefen hiermee.

Als een getal deelbaar is door 8, is het dan ook altijd deelbaar door 4? Leg uit.
Als een getal deelbaar is door 4 en 8, is het dan ook altijd deelbaar door 2? Leg uit.

Sleep nu samen met de leerlingen de getallen naar het juiste vak (deelbaar door 8 en deelbaar door 5). Laat leerlingen telkens benoemen naar welke cijfers uit de getallen ze kijken om de deelbaarheid te bepalen. Er blijven 2 getallen over.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de deelbaarheid door 8 kunnen bepalen door te vragen wat er mis gaat (je moet naar de laatste 3 cijfers van het getal kijken).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je de deelbaarheid door 2, 10 en 5 bepaalt, waarbij je kijkt naar het laatste cijfer van het getal. Een getal is deelbaar door 2, als het een even getal is. Een getal is deelbaar door 10, als het eindigt op een 0. Een getal is deelbaar door 5, als het eindigt op een 0 of op een 5. Oefen hiermee. Leg uit hoe je de deelbaarheid door 4 en 8 bepaalt. Een getal is deelbaar door 4 als je de laatste 2 cijfers uit het getal kunt delen door 4. Een getal is deelbaar door 8 als je de laatste 3 cijfers uit het getal, kunt delen door 8. Oefen hiermee.

Aan welk cijfer uit het getal 14.115 kun je zien dat het niet deelbaar is door 4 en 8?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je bepaalt of het getal 57.152 deelbaar is door 2 en 8. Sluit de les af door leerlingen de stellingen over deelbaarheid te laten beantwoorden en het codewoord te kraken. Sleep het memoblaadje omhoog om de uitkomst te onthullen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!