Groep 8, Blok 4, Week 2, Les 6

Groep 8, Blok 4, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen een breuk met een noemer onder de 10 op te laten schrijven. Laat leerlingen rondlopen en hun breuk optellen bij de breuk van een klasgenoot.

Wat is belangrijk voor de noemer bij het optellen van breuken? (gelijknamig maken)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt berekenen hoeveel jerrycans van 1 1//4 liter er in de tank van 3 1//2 liter passen.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 4
Leg uit wat het betekent als je een breuk deelt door een breuk. Je berekent hoeveel stukken van 1//4 pizza passen in 2 1//2 pizza.

Welke breuk heeft een grotere noemer?
Waarom is het handig dat deze breuken gelijknamig zijn?

SCREENSHOTS BLOK 4
Laat zien hoe je kunt bepalen hoe vaak een breuk in een andere breuk past door dit te visualiseren met de strook en getallenlijn.
SCREENSHOTS BLOK 4
Leg vervolgens uit dat je ook zonder een strook of getallenlijn een breuk kunt delen door een breuk, namelijk door te vermenigvuldigen met het omgekeerde. Dat betekent dat je bij de tweede breuk de teller en de noemer omdraait. De breuken die je dan hebt, vermenigvuldig je met elkaar. Deze vermenigvuldiging is de hulpsom van de originele som. Benadruk dat je bij het vermenigvuldigen van breuken de teller met de teller vermenigvuldigt en de noemer met de noemer vermenigvuldigt. Benoem bij het voordoen dat het belangrijk is om de uitkomst zo ver mogelijk te vereenvoudigen. Laat leerlingen hiermee oefenen. Wijs leerlingen telkens op het noteren van de hulpsom.

Teken de som 2//3 plus 1//9 groter of kleiner dan die van 4//6 : 1//6?

Bespreek dat er ook deelsommen zijn waarbij er een gemengde breuk wordt gedeeld door een breuk. Leg uit dat hierbij eerst de helen terug in de breuk worden gezet. Vervolgens vermenigvuldig je met het omgekeerde van de tweede breuk. Oefen hiermee.

Zet 2 4//7 terug in de breuk. Hoeveel heb je dan?
Reken de som 2 4//7 : 2//7 uit zonder te vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een gemengde breuk moeten delen door een breuk door ze de uitkomst van de jongen te laten controleren. Klik op het spreekwolkje om te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat het betekent als je een breuk door een breuk deelt. Laat dit zien op de breukenstroken en kijk hoe vaak de ene breuk in de andere breuk past. Leg uit hoe je een breuk deelt door een breuk via vermenigvuldigen. Maak een hulpsom door te vermenigvuldigen met het omgekeerde. Je vermenigvuldigt de tellers met elkaar en de noemers met elkaar. Doe een som voor en benoem dat de helen er ten slotte uitgehaald en waar nodig de uitkomst nog verder vereenvoudigd moeten worden. Teken bij het oefenen steeds de som uit met de breukenstroken en/of vermenigvuldig met het omgekeerde.

Wat wordt de teller als je 8//10 vermenigvuldigt met 10//2?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze moeten zetten om een breuk door een breuk te delen. Sluit de les af door leerlingen de deelsommen met breuken op te laten lossen en uit het doolhof te ontsnappen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!