Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 11

Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen lengtematen te laten omrekenen.

Welke stap zet je als je van millimeter naar naar meter gaat? (× 1000). En andersom? (: 1000).

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat een boot op schaal nagemaakt kan worden als tekening. Deze tekening is hetzelfde, maar dan kleiner.

Instructie

Screenshots blok 3
Leg uit dat schaal een maat is die de verhouding tussen een afbeelding/kaart en de werkelijkheid weergeeft. De schaal wordt altijd uitgedrukt in centimeters. Bekijk samen de voorbeelden.

In wat voor situaties is het handig om met schaal te rekenen?
Zal de schaal groter zijn van een plattegrond van Amsterdam of een tekening van een vliegtuig? Leg uit.

Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 11
Leg uit hoe je schaal noteert. Je spreekt het uit als 1 staat tot 5. Bespreek het voorbeeld. De lengte van de afbeelding van het boek is 5 centimeter. De schaal die erbij hoort is 1 : 5. Dit betekent dat 1 centimeter op de afbeelding, 5 centimeter in werkelijkheid is. Het boek is dus 5 × 5 = 25 cm in werkelijkheid. Oefen hiermee.

Hoe reken je van centimeter naar kilometer?
Als de schaal 1 200 000, was de werkelijke afstand dan groter of kleiner?

Oefen vervolgens met het invullen van de tabel, waarbij de lengte op de kaart of de lengte in werkelijkheid ontbreekt. Wanneer de lengte op de kaart/afbeelding berekend moet worden, wordt de werkelijke lengte gedeeld door de schaal. Leerlingen moeten de werkelijke lengte nog omzetten naar centimeters. Oefen hiermee.
Screenshots blok 3
Leg uit hoe je de schaal berekent bij een gegeven werkelijke lengte en een lengte op schaal. Benadruk hierbij dat het belangrijk is om eerst alle informatie om te zetten naar centimeters, omdat schaal wordt uitgedrukt in centimeters. Leg het stappenplan uit aan de hand van het voorbeeld. Oefen hiermee.

Hoe kun je de schaal aflezen van de liniaal?
Leg uit waarom de balk met de lengte 2 centimeter is in plaats van 1 centimeter.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de schaal moeten bepalen aan de hand van de werkelijke lengte en de lengte op de kaart. Klik op de juiste uitkomst.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek wat het betekent als de schaal 1 : 4 is. Leg hierna uit hoe je berekent hoe groot iets in werkelijkheid is. Wijs leerlingen erop dat ze goed moeten kijken naar de lengtematen. Schaal wordt namelijk altijd aangeduid in centimeters. Oefen hiermee. Bespreek hoe je de lengte op de kaart/afbeelding berekent. Je deelt de schaal door de werkelijke lengte. Oefen hiermee. Leg ten slotte uit hoe de schaal berekend moet worden. Zet eerst alle informatie om naar centimeters. Vervolgens deel je de werkelijke lengte door de lengte op schaal. Oefen hiermee.

Wat betekent de schaal die je hebt berekend bij de lengte van de auto?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je de werkelijke afstand moet berekenen. Draai daarna aan de 2 draaischijven. Zo wordt bepaald welke schaal er gebruikt moet worden om het rekenschrift, de lengte van de tafel, de lengte van de schoen of het onderbeen op schaal te tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!