Groep 8, Blok 3, Week 2, Les 6

Groep 8, Blok 3, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een aantal keer de draaischijven te draaien en leerlingen de sommen te laten uitrekenen (heel getal × breuk). Attendeer leerlingen op de helen uit de breuk halen en het vereenvoudigen.

In wat voor situaties krijg je met breuken te maken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je verhoudingsgetallen kunt omzetten, je weet dat 2 op de 5 koeien hetzelfde is als 40%, 0,40 en 2//5.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit dat verhoudingsgetallen bestaan uit breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen. Laat zien dat alle verhoudingsgetallen dezelfde waarde hebben.

Teken de breuk 1//2. Welk kommagetal hoort hierbij?
Welke verhouding hoort bij de breuk 5//8?

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Bespreek hoe je verhoudingsgetallen omzet. Teken eerst een strook. De breuk ( 1//5 ) en de verhouding (1 op de 5) kun je aflezen van de strook. Je berekent het kommagetal door het aantal gekleurde hokjes te delen door het totaal aantal hokjes, dus 1 : 5. Het percentage bereken je door 100% te delen door het totaal aantal hokjes, dus 100 : 5. Leg uit dat wanneer je weet welke verhoudingsgetallen horen bij 1 op de 8, je ook weet welke verhoudingsgetallen horen bij 3 op de 8. De verhoudingsgetallen worden namelijk 3 keer zo groot. Oefen hiermee.

Leg uit hoe je weet welk kommagetal hoort bij 60%.
Welk kommagetal hoort bij 63%?

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit hoe je een deel berekent aan de hand van een verhouding, percentage en breuk. Leg uit dat je bij de verhouding een verhoudingstabel maakt. Zet de verhouding in de tabel en bepaal hoe vaak deze past in het gevraagde getal. Wanneer je een deel berekent met een percentage, maak je ook gebruik van een verhoudingstabel. Reken via 1% of 10%. Wanneer je een deel berekent van een breuk, maak je gebruik van een breukenstrook. Het totaal deel je door de noemer van de breuk. Het getal wat hieruit komt, vermenigvuldig je met de teller. Oefen hiermee.

Hoeveel procent is de hele strook waard?
Als 3//7 deel 21 is. Hoeveel is dan de hele strook waard?

Controleer of de leerlingen begrijpen welke stappen zij moeten zetten om te achterhalen hoeveel ramen de glazenwasser heeft gewassen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat percentages, breuken, verhoudingen en kommagetallen allemaal verhoudingsgetallen zijn die je kunt omzetten. De breuk en de verhouding kun je aflezen. Het percentage bereken je door 100% te delen door het totaal aantal hokjes. Het kommagetal bereken je door de gekleurde hokjes te delen door het totaal aantal hokjes. Oefen hiermee. Herhaal de instructie over het berekenen van een deel met verhoudingsgetallen. Gebruik hierbij telkens de verhoudingstabel en/of een breukenstrook. Oefen hiermee.

3 op de 6 kinderen hebben bruin haar. Hoeveel kinderen zijn dat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om erachter te komen wat er op de plek van het vraagteken moet komen. Sluit de les af door leerlingen de tuinman te laten helpen met het berekenen van het aantal opengebloeide bloemen in 3 verschillende weken aan de hand van verhoudingsgetallen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!