Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 4

Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de juiste uitkomst bij de som te laten vinden in de vorm van een memory. Open telkens een som en een uitkomst. Laat de som en uitkomst open staan wanneer ze bij elkaar horen. Horen deze niet bij elkaar, klik ze dan beide weer dicht. Benadruk dat je bij deze sommen van links naar rechts moet rekenen en nog geen rekening hoeft te houden met de rekenregels.

In welke volgorde reken je de som uit als je wel rekening houdt met de volgorde van de rekenregels?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je weet in welke volgorde je een som met meerdere eenvoudige bewerkingen moet uitrekenen, je weet hoeveel je moet betalen voor 3 tickets, 2 keer popcorn en 3 blikjes frisdrank in de bioscoop.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit dat een som met meerdere bewerkingen meerdere rekentekens heeft, zoals +, −, × en :. Herhaal het stappenplan voor sommen met meerdere bewerkingen aan de hand van de voorbeeldopgave. Leg uit dat er soms bijvoorbeeld sommen zijn zonder haakjes, waardoor je een stap overslaat. Leg uit dat wanneer je sommen met meerdere bewerkingen uitvoert op de rekenmachine, het belangrijk is om de haakjes ook in te toetsen. Anders krijg je de verkeerde uitkomst. Je rekenmachine kent namelijk het stappenplan voor de volgorde niet. Oefen hiermee en laat leerlingen de uitkomsten controleren op de rekenmachine.

Waarom zijn er rekenregels voor sommen met meerdere bewerkingen?
Leg uit waarom het in de eerste som niet nodig was geweest om haakjes te gebruiken.

SCREENSHOTS BLOK 3
Leg uit dat wanneer je een verhaalsom hebt met meerdere bewerkingen, het belangrijk is om dit verhaal goed te lezen en de juiste sommen eruit te halen. Daarna houd je het stappenplan aan. Oefen hier samen mee.

Waarom wordt er € 25 van de prijs afgetrokken in plaats van bij opgeteld?
Ze brengen de broek in maat L terug en ruilen deze voor een broek in maat M. Hoeveel geld krijgen ze terug?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze het stappenplan voor sommen met meerdere bewerkingen moeten toepassen door te vragen wat er fout gaat (de som tussen haakjes moet als eerste worden uitgerekend).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het stappenplan voor de juiste volgorde bij sommen met meerdere bewerkingen. Doe een som stapsgewijs voor. Maak hierbij gebruik van de kleurtjes. Oefen hiermee.

Waarom mag je niet van links naar rechts rekenen?

Leg uit hoe je een verhaalsom met meerdere bewerkingen aanpakt. Vertel dat je het verhaal goed moet lezen en moet bepalen welke sommen erin zitten. Daarna houd je het stappenplan aan voor de volgorde van sommen met meerdere bewerkingen. Maak bij het voordoen gebruik van de kleuren die zijn gebruikt. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen in welke volgorde de som uitgerekend moet worden. Sluit de les af door leerlingen zelf een som met meerdere bewerkingen te laten bedenken en deze van elkaar uit te rekenen. Er mogen 3 bewerkingen in de som zitten en de uitkomst mag maximaal 100 zijn. Zorg ervoor dat leerlingen hebben gecontroleerd of deze som klopt. Laat leerlingen ten slotte 2 minuten rondlopen en sommen van elkaar uitrekenen. Zet eventueel de timer 2 keer aan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!