Groep 8, Blok 2, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 2, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen te laten bepalen of 2 breuken gelijknamig gemaakt kunnen worden aan de weergegeven noemer. Wanneer dat mogelijk is, hurken de leerlingen en wanneer dit niet mogelijk is, doen ze hun armen in de lucht.

Leg uit waarom breuken gelijknamig moeten zijn wanneer je ze bij elkaar optelt.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je kunt vermenigvuldigen met breuken, je weet hoeveelste deel van een hele bak popcorn het meisje op heeft.

Instructie

Mijn les
Herhaal de betekenis van het vermenigvuldigen met 2 breuken. Je berekent dan namelijk ‘een deel van een deel’. Laat zien wat de som 1//4 × 4//5 betekent aan de hand van de afbeelding. Doe een som voor met behulp van de stappen uit het stappenplan en oefen hier verder mee. Attendeer leerlingen op het vereenvoudigen.

Leg in je eigen woorden uit wat 1//8 × 2//5 betekent.
Bedenk een verhaal bij 1//8 × 2//5 .

Mijn les
Herhaal de uitleg van het vermenigvuldigen met 3 breuken. Bespreek dat je de som eerst opsplitst door van links naar rechts te rekenen. Vervolgens houd je de stappen uit het stappenplan aan. Wijs leerlingen op het vereenvoudigen. Doe een som voor en oefen hiermee.
Mijn les
Leg uit hoe je een breuk vermenigvuldigt met een gemengde breuk, zoals 2//5 × 5 1//2. Vertel dat je eerst de helen vermenigvuldigt met de breuk en daarna het al bekende stappenplan toepast. Ten slotte tel je de 2 uitkomsten bij elkaar op (uitkomst van de hele × breuk en van de breuk × breuk). Oefen hier verder mee.

Waarom tel je bij de laatste stap de 2 uitkomsten bij elkaar op?
Vermenigvuldig de uitkomst van 3//4 × 2 1//2 met 1//3.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze breuken met elkaar vermenigvuldigen door ze de uitleg en de uitkomst te laten controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de betekenis van het vermenigvuldigen van breuken. Laat dit zien aan de hand van de visualisatie. Reken een som uit volgens de stappen uit het stappenplan. Oefen hier verder mee. Maak telkens gebruik van het stappenplan. Wijs leerlingen op het vereenvoudigen van de breuken.

Teken wat 1//2 deel van 3//4 deel betekent.

Herhaal de uitleg van het vermenigvuldigen van een breuk met een gemengde breuk. Vermenigvuldig eerst de helen met de breuk. Daarna gebruik je het stappenplan van het vermenigvuldigen van 2 breuken. Ten slotte tel je de 2 uitkomsten bij elkaar op (uitkomst van de hele × breuk en van de breuk × breuk). Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoeveelste deel van de hele pan soep het meisje op heeft. Laat ze de stappen uit het stappenplan herhalen. Laat leerlingen daarna de code van de kluis kraken door middel van het berekenen van de sommen met breuken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!