Groep 8, Blok 2, Week 2, Les 7

Groep 8, Blok 2, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen gelijkwaardige breuken met elkaar te laten vergelijken. Vervolgens laat je de leerlingen binnen 30 seconden zoveel mogelijk breuken opschrijven die gelijkwaardig zijn aan 6//12.

Wat is het verschil tussen een gelijkwaardige breuk en een gelijknamige breuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je kunt optellen en aftrekken met breuken, zodat je weet hoeveel van je chocoladerepen je nog over hebt.

Instructie

Mijn les
Leg uit dat je ongelijknamige breuken niet mag optellen of aftrekken. Je mag deze pas optellen of aftrekken als ze gelijknamig zijn. Dit doe je door de noemers te veranderen. Herhaal het verschil tussen de teller en de noemer in een breuk. Je kunt de noemers gelijknamig maken door te zoeken naar een getal waarin de noemers van beide breuken passen, of door de noemers met elkaar te vermenigvuldigen. Je vermenigvuldigt zowel de teller als de noemer met hetzelfde getal. Attendeer leerlingen erop dat je altijd de helen eruit moet halen en de breuk zo ver mogelijk moet vereenvoudigen. Oefen verder met het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken.
Mijn les
Laat leerlingen vervolgens oefenen met verhaalsommen met ongelijknamige breuken.

Waarom tel je de noemers uit een breuk niet bij elkaar op?
Stel dat de timmerman een fout heeft gemaakt met zagen en 4//5 van de planken niet meer kan gebruiken. Hoeveel houdt hij dan nog over?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe de noemer 27 is verkregen. Vraag vervolgens hoe dit anders had gekund (de breuk 2//3 aanpassen).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je ongelijknamige breuken niet mag optellen of aftrekken. Hiervoor maak je breuken gelijknamig. Dit betekent dat de breuken dezelfde noemer krijgen. Je vermenigvuldigt zowel de teller als de noemer met hetzelfde getal. Laat op de breukenstroken zien hoe de breuken eruit zien en hoe ze tot elkaar in verhouding staan. Leg aan de hand van het voorbeeld uit hoe je de noemer verandert. Oefen met het optellen van ongelijknamige breuken.
Leg vervolgens het aftrekken van ongelijknamige breuken uit aan de hand van het voorbeeld. Oefen met het aftrekken van ongelijknamige breuken.

Hoe weet je dat de noemer 21 moet worden?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoeveel taart het meisje nog over heeft. Laat leerlingen daarna de 5 sommen met ongelijknamige breuken oplossen en aan de hand van de uitkomsten de stukjes van de puzzel op de juiste plek slepen. Start bij de blauwe stip en eindig bij de oranje stip.
Mijn les

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!