Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 4

Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen aan te laten geven wat de beste schatting is. Laat een schatsom zien en laat leerlingen bepalen welke uitkomst (10, 20, 30, 40) de beste schatting weergeeft.

Wat is belangrijk bij het afronden bij schattend delen met kommagetallen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je kunt delen met kommagetallen, je kunt uitrekenen hoeveel kilogram taart ieder kind krijgt.

Instructie

Mijn les
Herhaal dat wanneer je deelt door een kommagetal, je een nieuwe som maakt zonder kommagetal. Deze nieuwe som reken je uit. Bespreek de voorbeelden en benadruk hierbij dat je beide getallen uit de som moet vermenigvuldigen met 10 of 100. Vertel dat doordat je beide getallen met hetzelfde vermenigvuldigt, de uitkomst ook gelijk blijft. Oefen hier verder mee. Laat leerlingen eventueel een hulprijtje maken bij de deler.

Waarom moet je beide getallen uit de som met hetzelfde getal vermenigvuldigen?
Wat gebeurt er met de uitkomst als de glazen ranja uit het tweede voorbeeld gevuld worden met 0,8 liter in plaats van 0,4 liter?

Mijn les
Leg aan de hand van de som het stappenplan uit voor het delen met hele getallen met een kommagetal als uitkomst. Bespreek stapsgewijs wat je moet doen om de som uit te rekenen. Benoem bij stap 3 dat je de rest moet delen door de deler en niet andersom, want dan klopt je som niet meer.
Doe vervolgens een som voor en vertel hierbij de stappen die je zet aan de hand van het stappenplan. Oefen hiermee. Laat de leerlingen met de rekenmachine controleren of ze tot de juiste uitkomst zijn gekomen.

Hoeveel hele koekjes eten Juul en haar vrienden per persoon?
Hoeveel koekjes moet Juul erbij bakken zodat iedereen alleen maar hele koekjes eet?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze het kommagetal in de uitkomst moeten bepalen (de rest delen door de deler). Bespreek de situatie en vraag wat er mis gaat in de redenatie (6 : 4 in plaats van 4 : 6).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Wanneer je een deelsom hebt met kommagetallen, moet je de komma wegwerken. Hierdoor kun je de som makkelijker uitrekenen. Benadruk hier weer dat je beide getallen moet vermenigvuldigen, dus niet alleen het kommagetal. Anders klopt je som niet meer. Doe een opdracht voor en laat zien hoe je dit aanpakt. Laat leerlingen hiermee oefenen.
Herhaal vervolgens de verhaalsommen met een kommagetal als uitkomst. Doe een som voor aan de hand van de stappen. Oefen hiermee.

Waarom deel je je rest door de deler uit de som?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen de dokter heeft gezet om deze berekening te maken. Laat leerlingen daarna in tweetallen verhaalsommen bedenken met delen waarbij de uitkomst een kommagetal is. Laat ze met een dobbelsteen gooien om te bepalen waarover de verhaalsom moet gaan. Leerlingen mogen een rekenmachine gebruiken bij het bedenken van de som. Geef ze hier maximaal 5 minuten voor. Laat de leerlingen ten slotte 1 of meerdere bedachte som(men) van elkaar uitrekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!