Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 2

Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen optelsommen of aftreksommen te laten bedenken met getallen t/m 10.000 en deze sommen van elkaar uit te rekenen.

Wat is belangrijk bij het hoofdrekenend optellen/aftrekken van getallen t/m 10.000?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je een getal kunt afronden, je kunt berekenen hoeveel taarten een bakker ongeveer bakt per jaar.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal het schattend vermenigvuldigen en het schattend delen (met kommagetallen). Rond de getallen af op hele, ronde getallen die dichtbij liggen (tienvouden, honderdvouden, duizendvouden). Leg bij schattend delen de nadruk op het afronden op een deelgetal waardoor je de deler kunt delen. Oefen hiermee.

Waarom rond je 80,881 af op 81 in plaats van op het ronde getal 80?
Kun je nog een deelsom bedenken waarbij je niet afrondt op een rond getal, maar op een deeltal waardoor je de deler makkelijk kunt delen?

Laat de leerlingen vervolgens tweemaal een som schattend en precies uitrekenen. Vervolgens berekenen de leerlingen het verschil tussen de 2 uitkomsten.
Screenshots definitief
Herhaal het rekenen met meerdere bewerkingen in verhaalsommen. Hanteer hierbij de stappen uit het stappenplan (zie memoblaadje).

Waarom reken je eerst de 2 keersommen uit en tel je daarna pas deze uitkomsten bij elkaar op?
Er gaat 1 ouder extra mee, maar er zijn ook 2 kinderen ziek. Wordt het uitje nu duurder of goedkoper?

Vervolgens wordt er geoefend met het schattend rekenen met kommabedragen t/m 1000 in verhaalsommen. Het gaat hier om het schattend vermenigvuldigen en het schattend aftrekken. Hanteer hierbij de stappen uit het stappenplan (zie memoblaadje).
Controleer of de leerlingen begrijpen wanneer het zinvol is om te schatten of om precies te rekenen aan de hand van 2 situaties. Laat de leerlingen ook benoemen waarom het in deze situatie wel/niet handig is om te schatten. In beide situaties is het niet handig om gebruik te maken van schattend rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat schattend rekenen (met kommagetallen) is en wat hierbij belangrijk is (getallen afronden op tienvouden, honderdvouden of duizendvouden, zodat je makkelijker kunt rekenen). Benadruk ook dat het bij het delen belangrijk is om het deeltal zo af te ronden, dat je dit kunt delen door de deler. Oefen vervolgens met een aantal sommen.

Hoe zou je 28,888 6)

Herhaal nogmaals het stappenplan wat hoort bij het rekenen met meerdere bewerkingen (zie memoblaadje). Doe stapsgewijs een som samen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten schatten hoeveel cupcakes de bakker ongeveer heeft. Laat leerlingen daarna werpen met de dobbelstenen en de uitkomsten schatten. Werp de dobbelstenen een aantal keer, zodat er meerdere sommen ontstaan die de leerlingen moeten uitrekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!