Groep 8, Blok 1, Week 3, Les 11

Groep 8, Blok 1, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen oppervlaktes te laten tekenen op ruitjespapier. Elke oppervlakte moet 12 cm² zijn. Benoem dat dit 12 ruitjes zijn. Start de timer en laat de leerlingen zo veel mogelijk verschillende figuren met deze oppervlakte maken.

Hoe weet je uit hoeveel cm² je figuur bestaat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om een oppervlakte te kunnen berekenen, zodat je er achter kunt komen hoe groot een sportveld is.

Instructie

LES 7 EN 8
Leg uit wat een oppervlakte is aan de hand van het voorbeeld. Bespreek wat de ² betekent.

In welke situatie in het dagelijks leven heb je de oppervlakte nodig?
Bedenk een voorbeeld van iets met ongeveer dezelfde oppervlakte als een zwembadterrein.

Leg uit dat je de oppervlakte berekent via lengte × breedte. Oefen hiermee.
LES 7 EN 8
Leg uit dat je de oppervlakte van een driehoek berekent door de oppervlakte van het bijbehorende rechthoek te halveren. Doe dit voor en oefen vervolgens met het bepalen van de oppervlakte van een driehoek.

Bedenk een driehoekig voorwerp waarvan je de oppervlakte kunt berekenen.
Waarom moet je de oppervlakte van een rechthoek halveren om de oppervlakte van een driehoek te bepalen?

Blok 1 les 11 en 12
Vervolgens leg je uit hoe het metriek stelsel werkt bij de oppervlakte. Leg uit dat je bij oppervlakte te maken hebt met het rekenen in 2 richtingen, hierdoor staat er ook een ² bij de oppervlaktematen. Vertel dat je daardoor niet vermenigvuldigt met of deelt door 10, maar 100. Doe dit voor door eerst de 2 oppervlaktematen in het metriek stelsel aan te wijzen en vervolgens de maat om te rekenen. Oefen met het omrekenen van oppervlaktematen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze oppervlaktes moeten berekenen door de vraag te beantwoorden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een oppervlakte aangeeft hoe groot een vlak is en vertel hoe je een oppervlakte berekent. Ga in op de betekenis van de ² in oppervlaktematen. Bereken de oppervlakte van de rechthoek door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Oefen met het berekenen van de oppervlakten.
Leg vervolgens uit hoe je de oppervlakte van een driehoek berekent. Bereken eerst de oppervlakte van de rechthoek. Sleep vervolgens de bovenste driehoek aan de kant en laat zien dat je daardoor maar de helft van de rechthoek overhoudt. Leg uit dat de oppervlakte van de driehoek dus de helft van de oppervlakte van de rechthoek is. Halveer deze oppervlakte en oefen vervolgens met het bepalen van de oppervlakte van driehoeken.
Bespreek daarna het metriek stelsel bij oppervlaktematen.

Waar moet je op letten wanneer je oppervlaktematen omrekent?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen naar het verschil tussen het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek en die van een driehoek. Daarna bepalen de leerlingen de oppervlaktematen van voorwerpen in de klas.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!