Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen het berekenen van een deel met een percentage te laten oefenen met verschillende percentages in het doolhof. Laat de leerlingen de sommen opschrijven en uitrekenen.

Hoe reken je een deel uit met een percentage?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van percentages erachter komt hoelang het duurt voordat je mobiel volledig opgeladen is als je weet hoelang het heeft geduurd om deze tot 75% op te laden.

Instructie

Methode les 55156
Herhaal hoe je de oude prijs berekent aan de hand van de nieuwe prijs en het kortingspercentage. Bespreek de 3 stappen. Benadruk dat de oude prijs altijd 100% is.
Blok 1 - les 3 en 4
Leg uit dat het totaal altijd 100% is. Wanneer het percentage een tienvoud is, dan reken je het percentage eerst naar 10% om. Je deelt het percentage en het aantal door het eerste cijfer van het percentage, waardoor je op 10% komt. Daarna vermenigvuldig je het percentage en het aantal met 10 om het totaal (100%) te krijgen.
Wanneer het percentage geen tienvoud is, reken je het percentage eerst naar 1% om. Je deelt het percentage door zichzelf en het aantal ook door dit percentage. Daarna vermenigvuldig je het percentage en het aantal met 100, waardoor je het totaal krijgt (100%).
Blok 1 - les 3 en 4
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het percentage naar 10% of 1% omrekenen. Oefen daarna met het berekenen van het totaal met percentages en verhaalsommen.

Licht toe waarom je de percentages altijd naar 1% kunt omrekenen en niet altijd naar 10%.
Stel dat de 68% wordt aangepast naar 80%, wat zou dat betekenen voor het berekenen van het totaal?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je het totaal berekent wanneer je een deel weet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een tienvoud een groepje van 10 is. Je herhaalt dat wanneer het percentage een tienvoud is je het percentage eerst naar 10% om moet rekenen. Je deelt het percentage en het aantal door het eerste cijfer van het percentage, waardoor je op 10% komt. Daarna vermenigvuldig je het percentage en het aantal met 10 om het totaal te krijgen. Wanneer het percentage geen tienvoud is, dan reken je het percentage eerst naar 1% om. Je deelt het percentage door zichzelf en het aantal ook door dit percentage. Daarna vermenigvuldig je het percentage en het aantal met 100 en krijg je het totaal. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het percentage naar 10% of 1% omrekenen. Oefen daarna met het berekenen van het totaal wanneer het percentage een of geen tienvoud is en het berekenen van het totaal in verhaalsommen.

Wanneer kun je wel naar 10% omrekenen en wanneer niet?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om de som op te lossen. Daarna bedenken de leerlingen een verhaal bij het gegeven percentage en aantal. Laat een paar leerlingen het verhaal voorlezen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!