Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 8

Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis met het berekenen en bepalen van percentages. Reken uit of de aantal bij de percentages kloppen. Klik op het percentage om het te controleren.

Welke stappen zet je om het juiste aantal bij het percentage te berekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je als je kunt rekenen met kortingspercentages, je kunt uitrekenen hoeveel je voor het spelletje moet betalen.

Instructie

LES 7 EN 8
Leg uit wat een korting is. Bespreek de voorbeelden met de verschillende kortingspercentages.

Bedenk een voorbeeld van een situatie waar je een kortingspercentage tegenkomt.
Leg uit of een kortingspercentage een maximum heeft.

LES 7 EN 8
Leg uit hoe je de oude prijs met een kortingspercentage berekent. Benadruk dat de oude prijs altijd 100% is. Bereken altijd eerst welk percentage hoort bij de nieuwe prijs. Daarna bereken je 100% via 1% of 10%. Gebruik de procentenstrook ter verduidelijking. Oefen met het berekenen van de oude prijs.

Welke stappen zet je om de oude prijs van de voetbal te berekenen?
Wanneer is een kortingsbedrag groter: 30% op € 500 of 25% op € 1000?

LES 7 EN 8
Leg vervolgens uit hoe je de oude prijs bij een prijsverhoging berekent. Bepaal eerst welk percentage er bij de nieuwe prijs hoort door het percentage dat erbij komt bij 100% op te tellen. Vervolgens deel je de nieuwe prijs door dit percentage om terug te rekenen naar 1%. Daarna vermenigvuldig je dit met 100% om de oude prijs te achterhalen. Oefen met het rekenen met kortingspercentages, de oude en de nieuwe prijs.

Welke stap is anders bij het berekenen van een prijsverhoging dan een korting?
Wanneer is de oude prijs hoger: bij een prijsverhoging van 10% en een nieuwe prijs van € 40 of een prijsverhoging van 5% en een nieuwe prijs van € 60.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de nieuwe prijs inclusief verzendkosten berekenen door ze te stappen te laten benoemen om de prijs uit te rekenen. Klik op het bedrag en zie of het antwoord klopt of niet klopt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de betekenis van de begrippen: nieuwe prijs, oude prijs en kortingspercentage. Het kortingspercentage is het percentage dat van de prijs af gaat. De oude prijs is de prijs zonder de korting, de nieuwe prijs is de prijs met de korting. Leg uit hoe je de oude prijs met korting en met een prijsverhoging berekent. Oefen daarna samen met de leerlingen.

Heb je bij de rugzak te maken met een korting of prijsverhoging? Hoe weet je dat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen te laten verwoorden welke stappen zij zetten om uit te rekenen hoeveel de jongen moet betalen. Laat de leerlingen daarna in groepjes van 2 tot 4 oefenen met het berekenen van de oude prijs met wisselende kortingspercentages en nieuwe prijzen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!