Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 6

Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen een deel van een breuk te laten berekenen. Klik op de uitkomst om erachter te komen of het goed of fout is.

Leg uit hoe het kan dat 36 twee keer goed is.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met verhoudingsgetallen kunt vergelijken hoeveel leerlingen er lopend, fietsend of met de auto naar school komen.

Instructie

LES 7 EN 8
Leg uit dat een verhoudingsgetal een getal is dat de verhouding tussen 2 of meerdere getallen weergeeft. Laat zien dat je de verhouding 1 op de 4 ook kunt weergeven met andere verhoudingsgetallen.

Welke 2 verhoudingsgetallen lijken het meest op elkaar?
Bedenk een situatie waarin je verhoudingsgetallen tegenkomt.

LES 7 EN 8
Leg uit hoe je verhoudingsgetallen omzet. Hierbij teken je eerst een strook die past bij de verhoudingsgetallen. De breuk ( 1//3 ) en de verhouding (1 op de 3) kun je aflezen van de strook. Je berekent het kommagetal door het aantal gekleurde hokjes te delen door het totaal aantal hokjes, dus 1 : 3. Het percentage bereken je door 100% te delen door het totaal aantal hokjes, dus 100 : 3. Laat leerlingen oefenen met het omzetten van verhoudingsgetallen.

Waarom is het handig om de breuk te vereenvoudigen voordat je de verhouding bepaalt?
Zet 78% om in de andere verhoudingsgetallen.

Bij het vergelijken van verhoudingsgetallen, klik je op de verhoudingsgetallen om erachter te komen welke goed zijn.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat verhoudingsgetallen met elkaar te maken hebben door ze de verschillen en overeenkomsten te laten bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een verhoudingsgetal een getal is dat de verhouding tussen 2 of meerdere getallen weergeeft. Daarna vergelijk je eerst het kommagetal met het percentage. Leg ook uit wat de breuk en de verhouding met elkaar en met de andere verhoudingsgetallen te maken hebben. Vertel dat de afbeelding bij alle verhoudingsgetallen past.
Blok 1 - les 3 en 4
Vervolgens leg je stap voor stap uit hoe je de verschillende verhoudingsgetallen vanuit een breuk bepaalt. Oefen met het omzetten van verhoudingsgetallen.

Hoe zien de verhoudingsgetallen eruit als het 2//4 wordt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om de verhoudingsgetallen om te zetten. Daarna verdeel je de leerlingen in tweetallen en moeten ze samen de verhoudingsgetallen in de juiste volgorde zetten. De juiste volgorde is 12%, 1//4, 1 op de 3, 50%, 0,66, 7//10, 4 op de 5 en 0,99.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!