Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door 2 getallen te draaien. Laat de leerlingen de vermenigvuldiging oplossen. Herhaal dit een aantal keer.

Welke strategie heb je gebruikt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je cijferend (of splitsend) kunt vermenigvuldigen, je kunt berekenen hoeveel brieven de postbode in het totaal heeft.

Instructie

Cijferen
Herhaal wat cijferend vermenigvuldigen is. Besteed hierbij aandacht aan het DHTE-schema en hoe je dit invult.

Bedenk een keersom die je cijferend zou oplossen.
Welke andere manieren ken je om deze som op te lossen?

LES 7 EN 8
Screenshots blok 1 les 1, 2 & 13
Leg hierna stap voor stap het cijferend vermenigvuldigen uit. Benadruk dat het grootste getal altijd bovenaan staat bij het cijferen. Besteed in de instructie verder extra aandacht aan de functie van het onthoudhokje en het opschrijven van de 0 wanneer gestart wordt met het vermenigvuldigen met het tiental. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het cijferend vermenigvuldigen.

In welk hokje staat altijd hetzelfde cijfer bij deze vermenigvuldigingen? (Rechtsonder, namelijk een 0)
In 17 kisten is een kwart van de appels rot. Hoeveel appels zijn er in totaal rot?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe zij cijferend vermenigvuldigen door te vragen wat er fout gegaan is. Laat de leerlingen eerst de fout bepalen, daarna maken zij de juiste berekening.
Splitsen (1F-toets)
Herhaal wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat de getallen gesplitst worden in tientallen en eenheden, waardoor je losse sommen maakt. In de verwerking komen 2 soorten splitsingen met vermenigvuldigingen voor: een getal onder de 100 met een tienvoud en 2 getallen tussen de 11 en de 19. Besteed aandacht aan beide splitsingen. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

Leg aan een klasgenoot uit welke stappen je zet om de som op te lossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Cijferen
Leg uit wat cijferend vermenigvuldigen is. Laat zien hoe het schema ingevuld wordt. Leg vervolgens stap voor stap het cijferend vermenigvuldigen uit. Ditmaal wordt er gebruik gemaakt van lagere getallen, waarbij ook het onthoudhokje niet nodig is. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg opnieuw hardop verwoorden. Oefen hierna met het cijferend vermenigvuldigen.

Welk getal komt bovenaan?

Splitsen (1F-toets)
Herhaal de stappen van het splitsend vermenigvuldigen. Geef aan dat de tweede som bij 13 × 12 nog een keer gesplitst mag worden. De uitkomsten worden vervolgens bij elkaar geteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke sommen houd je over na de splitsingen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen de 2 sommen uit. Onder de afdekvlakken met de juiste uitkomst bevindt zich een prijs.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!