Groep 7, Blok 8, Week 2, Les 9

Groep 7, Blok 8, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen het kortingsbedrag te laten berekenen op de producten van de juwelier.

Hoe bereken je 20% korting op een handige manier?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het deel te berekenen met het percentage weet hoeveel euro korting je krijgt.

Instructie

Screenshots blok 8
Herhaal het berekenen van een deel met een percentage via 1%. Je rekent naar 1% door het totaal te delen door 100. Vervolgens vermenigvuldig je 1% met het gevraagde percentage. In het voorbeeld vermenigvuldig je 1% dus met 7 om 7% te berekenen. 1% is 19, dus 19 × 7 = 133. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Onder de pagina staat een verhoudingstabel ter ondersteuning.

Welke stappen zet je om 35% korting uit te rekenen?
Bereken de nieuwe prijs van de grasmaaier.

Screenshots blok 8
Leg vervolgens uit hoe je met een rekenmachine een deel met een percentage kunt berekenen. Er zijn 2 manieren.
- Bij de eerste manier deel je het totaal eerst door 100 en vermenigvuldig je met het gevraagde percentage.
- De tweede manier kan alleen als de rekenmachine een %-knop bevat. Controleer of dit het geval is bij de rekenmachines in de klas. Bij deze manier wordt het totaal vermenigvuldigd met het percentage. Je vult dus het percentage in met daarachter het procentteken.
Laat de leerlingen hiermee oefenen. Onder de pagina staat een rekenmachine ter ondersteuning.

Welke manier op de rekenmachine vind je het fijnst? Waarom?
Op dezelfde boerderij is 76,25% van de melk afkomstig van koeien. Hoeveel flessen zijn dit? Rond af op een heel getal.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een deel berekenen met een percentage door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je een deel met een percentage berekent via 1%. Om naar 1% te rekenen, deel je door 100. Vervolgens vermenigvuldig je 1% met het gevraagde percentage. In het voorbeeld vermenigvuldig je 1% dus met 4 om 4% te berekenen. 1% is 3, dus 3 × 4% = 12%. Bespreek hierbij ook de afbeelding. Wijs aan hoe de percentages terug te zien zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg vervolgens uit dat er 2 manieren zijn om een deel met een percentage te berekenen op de rekenmachine. Als op de rekenmachines in de klas geen %-knop zit, bied dan alleen de eerste manier aan. Bij de eerste manier wordt het totaal gedeeld door 100 en vermenigvuldigd met het percentage. Bij de tweede manier wordt het totaal vermenigvuldigd met het percentage, waarbij je het procentteken achter het percentage invoert. Oefen hiermee.

Reken met de rekenmachine uit hoeveel kinderen geen bruin haar hebben.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke som ze met de rekenmachine op zouden lossen en welke niet. Vraag ook waarom. Vervolgens lossen de leerlingen de vragen over de school op. Controleer de uitkomsten door op de afdekvlakken te klikken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!