Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten draaien aan de draaischijf. De som die eruit komt lossen ze op.

Wat gebeurt er met de komma als je een kommagetal vermenigvuldigt met 10?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met het vermenigvuldigen met kommagetallen er bijvoorbeeld achter kunt komen hoeveel liter water je in totaal hebt.

Instructie

Leg uit dat een kommagetal bestaat uit een heel getal met een komma, met daarachter decimalen. Bespreek hierbij waar de komma en decimalen in een kommagetal staan.

Bedenk een ander kommagetal tussen de 7,8 en 7,9.
Hoeveel decimalen kan een kommagetal maximaal hebben? (Oneindig)

Bespreek dat er meerdere strategieën zijn voor het vermenigvuldigen met een kommagetal. Deze les worden er 3 behandeld. Bespreek de verschillen van de strategieën en benadruk wanneer welke strategie handig is om toe te passen.
Screenshots blok 8
De eerste strategie is het rekenen via de nulregel. Eerst bepaal je hoeveel getallen achter de komma staan in de som. De som in het voorbeeld heeft 1 decimaal. Door het kommagetal te vermenigvuldigen met 10, wordt het kommagetal een heel getal. De som zonder komma los je op. Hierna plaats je de komma terug in de uitkomst door de uitkomst van de hulpsom te delen door 10.
Screenshots blok 8
De tweede strategie om te vermenigvuldigen met een kommagetal is via splitsen. Als eerste splits je het kommagetal in helen en kommagetallen. Vervolgens reken je de losse sommen uit. Hierna tel je de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar op.
Screenshots blok 8
De laatste strategie is via dubbelen en halveren. Bij deze strategie verdubbel je het ene getal en halveer je het andere getal. Benadruk dat deze strategie met name handig is als de komma ermee weggerekend wordt. Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen met een kommagetal. Ze kiezen hierbij zelf de strategie. Vraag een aantal leerlingen welke strategie ze hebben gekozen en waarom. Scherp de strategiekeuze aan indien nodig.

Juf Jolijn heeft 20 euro in haar portemonnee. Heeft ze genoeg om een extra pakje stiften te kopen?
Door haar klantenkaart krijgt juf Jolijn korting. 1 pakje stiften kost nu 2,87 euro. Hoeveel moet ze nu betalen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten vermenigvuldigen met een kommagetal door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een kommagetal bestaat uit een heel getal, komma en decimaal. Wijs dit ook aan in het voorbeeld. Benoem dat er 3 strategieën zijn om te vermenigvuldigen met een kommagetal. Bespreek de verschillende aspecten van de verschillende strategieën en benoem wanneer je welke strategie inzet. Laat de leerlingen oefenen met de verschillende strategieën.

Welke strategie vind je het fijnst? Waarom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke manieren ze kennen voor het oplossen van een vermenigvuldiging met een kommagetal. Vervolgens berekenen de leerlingen welke kikker het verst gesprongen is. Tel het aantal gemaakte sprongen en vermenigvuldig dit met de grootte van de sprongen die de kikkers maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!