Groep 7, Blok 7, Week 3, Les 12

Groep 7, Blok 7, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door met behulp van het percentage te berekenen hoe ver de auto’s gereden hebben.

Welke stappen zet je om 75% van 440 kilometer te berekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met een cirkeldiagram informatie overzichtelijk kunt weergeven, bijvoorbeeld in welke verhouding er jongens en meisjes in de klas zitten.

Instructie

Herhaal dat grafieken en diagrammen informatie schematisch weergeven. Hierdoor kun je in één oogopslag grote hoeveelheden informatie overzien. Bespreek de verschillende voorbeelden van grafieken en diagrammen. Benoem dat in deze les de cirkeldiagram aan bod komt.
screenshots blok 7
Laat vervolgens zien hoe je een cirkeldiagram afleest en hoe je hiermee rekent. Bespreek eerst welke informatie staat weergegeven in het diagram. Er staat weergegeven in welke verhouding het favoriete fruit voorkomt. Deze diagram bestaat uit 10 delen. Als je wilt weten hoe groot alle delen zijn, moet je eerst berekenen hoe groot 1 deel is. In de tabel zie je dat er 8 mensen appel als favoriete fruit hebben. In het diagram bestaat appel uit 2 delen. Hierdoor weet je dat 1 deel staat voor 4 mensen. Vul hiermee de rest van de tabel in. Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met de cirkeldiagram.

Als je weet dat 1 deel staat voor 9 leerlingen, hoe bereken je dan handig hoeveel leerlingen er in totaal op deze school zitten?
Welke groepen samen geven precies de helft van de cirkeldiagram weer?

screenshots blok 7
Leg vervolgens uit dat cirkeldiagrammen ook gebruikt worden om percentages weer te geven. Een hele cirkel is dan 100%. Leg uit hoe je de vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over het diagram. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met percentages in cirkeldiagrammen.

Als het diagram niet uit 20 maar uit 10 delen had bestaan, hoeveel procent was 1 deel dan geweest?
12,5% gaat helemaal niet op vakantie. Hoeveel delen in deze diagram zijn dat? (2,5)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met een cirkeldiagram door te vragen welke stappen er zijn gezet om erachter te komen hoe groot de delen in het diagram zijn.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een percentage afleest. Eerst bepaal je hoeveel procent 1 deel van de cirkel of strook is. Vervolgens kijk je naar hoeveel delen je hebt. Het aantal delen vermenigvuldig je met het percentage van 1 deel. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Ga hierna in op het aflezen van en rekenen met percentages in cirkeldiagrammen. Leg uit dat een cirkeldiagram een manier is om meerdere percentages weer te geven van bijvoorbeeld een onderzoek. Leg uit hoe je de vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over het diagram. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met percentages in cirkeldiagrammen.

Welk percentage hoort bij de kasten, stoelen en banken samen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om te bepalen hoe groot de andere delen in het diagram zijn. Vervolgens lossen de leerlingen de sommen met verf op door de percentages uit het cirkeldiagram op te tellen of af te trekken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!