Groep 7, Blok 7, Week 2, Les 6

Groep 7, Blok 7, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen het juiste aantal nullen te laten slepen achter de uitkomst van de sommen.

Waar moet je extra rekening mee houden als je de som 6 × 500 uitrekent via de nulregel? (30 heeft al een nul)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met het vermenigvuldigen met kommagetallen er bijvoorbeeld achter kunt komen hoeveel meter planken je in totaal hebt.

Instructie

screenshots blok 7
Leg uit wat kommagetallen zijn. Een kommagetal bestaat uit een heel getal met een komma, met daarachter decimalen. Bespreek hierbij waar de komma en decimalen in een kommagetal staan.

Bedenk een ander voorbeeld van een kommagetal.
Hoeveel decimalen kan een kommagetal maximaal hebben? (Oneindig)

screenshots blok 7
Leg vervolgens uit hoe je een kommagetal vermenigvuldigt met 10, 100 of 1000. Het aantal nullen in het getal waarmee wordt vermenigvuldigd, bepaalt hoeveel plekken de komma naar rechts verschuift. Benadruk hierbij dat wanneer de komma aan het einde van het getal staat, deze komma niet meer opgeschreven wordt. Wanneer de komma verder opgeschoven, maar niet meer opgeschreven wordt, dan komt er een nul achter de uitkomst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wat verandert aan de uitkomst als er niet 100 maar 1000 containers op het schip hadden gestaan?
In 1 dag varen er 10 van dit soort schepen uit de haven. Hoeveel kilogram lading is in totaal uit de haven gevaren?

screenshots blok 7
Ga vervolgens in op het vermenigvuldigen via de nulregel met kommagetallen. De tafel is al gegeven. Vervolgens kijk je naar hoeveel plekken de komma is opgeschoven. Hoe vaak de komma in de som is opgeschoven, zo vaak wordt de komma in de uitkomst ook verplaatst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze vermenigvuldigen met kommagetallen door te vragen welke stappen er zijn gezet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe een kommagetal is opgebouwd. Benoem hierbij waar de komma staat en wat de decimalen zijn. Leg vervolgens uit hoe je een kommagetal vermenigvuldigt met 10 of 100. Het aantal nullen bepaalt hoeveel plekken de komma naar rechts schuift. Benadruk dat zodra de komma aan het einde van het getal is, deze niet meer opgeschreven wordt. Als vervolgens de komma nog een plek naar rechts moet, komt er een nul achter de uitkomst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Waarom staat er geen komma in de uitkomst van 3,7 × 100?

Ga vervolgens in op het vermenigvuldigen via de nulregel met kommagetallen. De tafel is al gegeven. Vervolgens kijk je naar hoeveel plekken de komma is opgeschoven. Hoe vaak de komma in de som is opgeschoven, zo vaak wordt de komma in de uitkomst ook verplaatst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna draaien de leerlingen aan de draaischijf. De som die eruit komt lossen ze op. Herhaal dit een aantal keer.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!