Groep 7, Blok 7, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 7, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de bloemensommen op te laten lossen. Ze rekenen de sommen van binnen naar buiten uit. Onder de bijen staat de juiste uitkomst.

Hoe los je sommen waarbij je vermenigvuldigt met 10 handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met meerdere bewerkingen in een som handig de totaalprijs van bijvoorbeeld een duikactiviteit kunt berekenen.

Instructie

screenshots blok 7
Leg uit welke bewerkingen in een som voor kunnen komen. Dit zijn optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze bewerkingen kunnen in alle combinaties in een som voorkomen. Bespreek hierbij de som in het voorbeeld, waarbij zowel vermenigvuldigen als optellen terugkomt.

Hoe ziet de som eruit als er 2 boterhammen meer en 1 milkshake minder was?
Bedenk een situatie waarin je een som met delen en aftrekken krijgt.

screenshots blok 7
Leg vervolgens uit hoe je verhaalsommen oplost waarin meerdere bewerkingen voorkomen. Eerst lees je het verhaal goed door. Daarna haal je eruit welke berekeningen gedaan moeten worden en welke bewerkingen je daarvoor nodig hebt. Vervolgens reken je de sommen in de juiste volgorde uit. Benadruk hierbij dat vermenigvuldigen en delen voorrang hebben op optellen en aftrekken. Vermenigvuldigingen en deelsommen worden dus eerst uitgerekend, daarna wordt er opgeteld en afgetrokken. Laat de leerlingen hiermee oefenen, zowel met als zonder de rekenmachine. Geef extra instructie over het gebruik van de rekenmachine waar nodig.

Welke bewerkingen gebruik je in de som over de badmintonvereniging?
In de som over de badmintonvereniging worden vermenigvuldigen en delen gebruikt. Welke bewerking heeft voorrang in deze som? (Geen, het gaat om de volgorde in het verhaal)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze sommen met meerdere bewerkingen oplossen door de uitkomst te controleren met de rekenmachine. Laat de leerlingen hierbij de stappen die ze zetten verwoorden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Benoem eerst welke bewerkingen er zijn en vertel dat deze in combinatie kunnen voorkomen in een som. Leg vervolgens uit hoe je dit soort sommen oplost. Eerst lees je het verhaal goed door. Daarna haal je eruit welke berekeningen gedaan moeten worden en welke bewerkingen je daarvoor nodig hebt. Vervolgens reken je de sommen in de juiste volgorde uit. Benadruk hierbij dat vermenigvuldigen en delen voorrang heeft op optellen en aftrekken. Vermenigvuldigingen en deelsommen worden dus eerst uitgerekend, daarna wordt er opgeteld en afgetrokken. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Eerst berekenen ze de uitkomst zonder rekenmachine. De uitkomst wordt vervolgens gecontroleerd met de rekenmachine.

Bereken met de rekenmachine hoeveel appels de school in totaal heeft gekregen. (9 × 12 = 108. 108 + 54 = 162)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke soorten bewerkingen er zijn en welke bewerkingen voorrang hebben op andere bewerkingen. Daarna rekenen de leerlingen uit wat het schoolreisje voor hun klas zou kosten. Ze vermenigvuldigen de entreeprijs en de prijs voor een frietje met het aantal leerlingen in de klas. Vervolgens wordt de prijs voor de busverhuur erbij geteld.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!