Groep 7, Blok 7, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 7, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten controleren of de kinderen een goede of foute schatting hebben gemaakt. Klik op de spreekwolk om de schatting te controleren.

Waarom is het niet handig om 5998 af te ronden op 5000?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met de rekenmachine handig het totaal van het bonnetje kunt berekenen.

Instructie

screenshots blok 7
Herhaal het uitvoeren van de basisbewerkingen op de rekenmachine. Benoem hierbij dat op de rekenmachine de getallen boven 1000 worden weergegeven als 1.000. Dit is een aanduiding van het duizendvoud, geen komma. Laat de leerlingen oefenen op hun eigen rekenmachine. Laat zien hoe de komma ingetoetst moet worden en hoe deze afgelezen moet worden van de rekenmachine.

Op welke knop druk je als je een fout hebt gemaakt met het intypen van een som?
Maak een schatting van 69 × 12,4. Hoeveel verschilt je schatting van de precieze uitkomst?

screenshots blok 7
Ga hierna in op het rekenen met de rekenmachine met meerdere bewerkingen. Kijk eerst wat er allemaal gekocht wordt. Vervolgens vermenigvuldig je telkens de productprijs met het aantal wat je koopt van dat product. Deze uitkomsten tel je bij elkaar op. Benoem hierbij dat het handig is om de totale prijs van de losse producten op te schrijven, zodat deze in de volgende stap eenvoudig teruggevonden kunnen worden. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Omdat oma een vaste klant is, geeft de snackbareigenaar haar korting. Ze hoeft nu nog maar de helft te betalen. Hoe reken je dit handig uit op de rekenmachine? (het totaal plus: Schrijf de berekening die je maakt op als 1 som. (5,50 × 3 + 4 × 1,60 + 7 × 1,80)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rekenen met de rekenmachine door te vragen welke stappen zijn gezet om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Start met het voordoen van de basisbewerkingen op de rekenmachine. Benadruk hierbij wat de ingedrukte knoppen betekenen en wat er gebeurt als je deze indrukt. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Benadruk het gebruik van de komma en laat zien dat getallen boven de 1000 een punt krijgen op de rekenmachine na het duizendvoud: 1.000.
Vervolgens leg je het rekenen met meerdere bewerkingen op de rekenmachine uit. Kijk eerst wat er allemaal gekocht wordt. Vervolgens bereken je de prijs per product door de productprijs te vermenigvuldigen met het aantal. Vervolgens worden de losse prijzen bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Omdat mama jarig is, krijgt ze 10 euro korting. Hoe bereken je handig wat ze nog moeten betalen voor de dierentuin?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet moeten worden om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna maken de leerlingen groepjes van 4. In dit groepje kiest ieder een eigen driegangenmenu van de kaart. Vervolgens berekenen ze in hun groepje de totale prijs die ze zouden moeten betalen in het restaurant.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!