Groep 7, Blok 6, Week 3, Les 11

Groep 7, Blok 6, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen op het bord figuren te laten maken met een oppervlakte van 6. Start met rechthoeken. Maak vervolgens ook andere onregelmatige figuren. Geef elk figuur een andere kleur om het overzichtelijk te houden.

Welk figuur is het grootst? (Allemaal even groot)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat om te bepalen hoeveel verf nodig is om een muur te schilderen, eerst berekend moet worden wat de oppervlakte van die muur is.

Instructie

Screenshots handleiding
Herhaal wat oppervlakte is. Benadruk dat de hoge 2 achter een lengtemaat aangeeft dat het om een oppervlaktemaat gaat.

Welke andere oppervlaktematen ken je nog meer?
Hoe lang zouden de zijden van de verschillende rechthoeken kunnen zijn?

Herhaal dat oppervlakte berekend wordt door lengte × breedte. Tijdens het oefenen komt ook het bepalen van de lengte van een zijde aan bod als de oppervlakte en de andere zijde bekend zijn. Je deelt de totale oppervlakte dan door de bekende zijde.

Op welke manieren kun je deze sommen oplossen?
Verzin 2 verschillende rechthoeken met een oppervlakte van 84 dm². Wat zijn de afmetingen van de zijden? (4 × 21; 2 × 42; 3 × 28; 6 × 14).

Oefen met het berekenen van oppervlakten van onregelmatige figuren. Benadruk om 2 rechthoeken te maken van deze figuur en hiervan de losse oppervlakte uit te rekenen. Hierna worden deze oppervlakten bij elkaar opgeteld.
Screenshots handleiding
Leg uit dat 1 hectare hetzelfde is als 1 vierkante hectometer. Dit onthoud je doordat hectare en hectometer dezelfde beginletters hebben. Benoem dat 1 hectometer 100 meter is, en dus 1 hectare hetzelfde is als 10.000 vierkante meter. Geef dezelfde uitleg bij are. 1 are is 1 vierkante decameter. Dit onthoud je door dat are en decameter beiden een ‘a’ in de naam hebben. Benoem dat 1 decameter 10 meter is, dus 1 are is hetzelfde als 100 vierkante meter. Benadruk ook het inzicht dat 100 ares in 1 hectare passen. Gebruik bij de sommen de tip op het memoblaadje wanneer de leerlingen het omrekenen lastig vinden.

Hoeveel are is het voetbalveld?
Hoeveel hectare is het zwembad?

Leg uit dat de oppervlakte van een driehoek de helft is van de oppervlakte van een rechthoek of vierkant en laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe groot are en hectare zijn door te vragen welke referentiemaat past bij deze oppervlaktematen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal eerst het begrip oppervlakte. Teken daarna een aantal rechthoeken in het rooster. Gebruik hiervoor de tekentool of de vormentool in het bord. Leg eerst uit hoe je achter de oppervlakte van een rechthoek komt. Laat de leerlingen telkens stap voor stap de getekende oppervlakte uitrekenen en daarna oefenen met de oppervlakten.

Waaraan herken je of een maat een oppervlakte of een lengte is? (Door de hoge 2 (²) bij de oppervlaktemaat).

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna onderzoeken de leerlingen de stelling. Help de leerlingen door eerst een schatting te maken hoeveel vierkante meter de klas is. Laat de leerlingen hierna de klas meten en de oppervlakte berekenen. Op het bord staan een aantal suggesties weergegeven om te meten. Kunnen de leerlingen ook andere manieren verzinnen om te meten?

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!