Groep 7, Blok 6, Week 2, Les 7

Groep 7, Blok 6, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen schattingen te laten maken van de kosten van de bestellingen bij de groenteboer. Laat de leerlingen schatten op hele euro’s.

Bedenk een situatie waarin het handig is om een bedrag te schatten. Bedenk ook een situatie waarin het handiger is om een bedrag precies uit te rekenen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat een peso een betaalmiddel is in Mexico en je daarmee dus dingen koopt, bijvoorbeeld taco’s. 94 peso is omgerekend ongeveer 4 euro.

Instructie

Screenshots handleiding
Leg allereerst uit wat valuta zijn. Vraag leerlingen of ze al eens in een land zijn geweest waar betaald wordt met een andere valuta dan de euro.
Screenshots handleiding
Vervolgens laat je verschillende voorbeelden van valuta zien. Deze valuta hebben allemaal hun eigen waarde. Bespreek het voorbeeld met de bal. Maak de leerlingen ervan bewust dat wanneer de bal uit Amerika evenveel waard zou zijn als de bal uit Europa, deze 1,16 dollar had gekost. Nu kost de bal maar 1 dollar. De Amerikaanse bal is dus goedkoper.
Screenshots handleiding
Bespreek hierna hoe rekenen met verhoudingen gebruikt wordt om de waarden van verschillende valuta te berekenen. Laat zien hoe een verhoudingstabel wordt ingezet om te berekenen wat de waarde is in een andere valuta. Ga ook in op hoe valuta met elkaar vergeleken worden. Wanneer een valuta een waarde heeft die groter is dan 1, dan is deze minder waard dan de euro. Als de valuta een waarde kleiner dan 1 heeft, is deze meer waard dan de euro. Laat de leerlingen oefenen met het vergelijken van en het rekenen met 2 of meer valuta.

Als de jassen 50 euro en 50 dollar hadden gekost, welke jas was dan het goedkoopst geweest?
Hoeveel yen is ongeveer 2 euro? (ongeveer 264) Hoeveel euro is 1000 yen ongeveer? (Tussen de 7,50 en 8 euro)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe valuta met elkaar vergeleken worden door de valuta in de juiste volgorde te zetten. De vlaggen met de bijbehorende valuta moeten naar de juiste plek op de lijn gesleept worden om daarmee de juiste volgorde aan te duiden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg over het vergelijken van valuta. Maak leerlingen ervan bewust dat alle valuta groter dan 1, in vergelijking met de euro, minder waard zijn. Alle valuta kleiner dan 1, in vergelijking met de euro, zijn meer waard. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Is het getal groter of kleiner dan 1? Zou een Europese bal van 1 euro of een (land) bal van 1 (valuta) duurder zijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen uit welke voorwerpen gekocht kunnen worden met 20 euro in Antilliaanse guldens. Vul eerst de verhoudingstabel in, daarin komt naar voren dat 20 euro ongeveer 40 Antilliaanse guldens is. Laat de leerlingen daarmee verschillende combinaties maken met de producten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!