Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door schattingen te maken van geldbedragen. De leerlingen schatten hoeveel de kinderen ongeveer moeten betalen door de bedragen af te ronden en op te tellen.

Kies zelf 2 (of 3) producten. Maak een schatting van de kosten.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het gemiddelde ook berekend wordt met kommagetallen, naast hele getallen uit de vorige les.

Instructie

Herhaal het berekenen van het gemiddelde met hele getallen. Tel eerst alle getallen bij elkaar op. Deel vervolgens de uitkomst door het totaal aantal getallen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots handleiding
Leg hierna het berekenen van het gemiddelde van kommagetallen uit. Benadruk dat je bij het berekenen van het gemiddelde bij kommagetallen hetzelfde doet als bij hele getallen. Bespreek eerst het voorbeeld. De optelsommen van de kommagetallen komen telkens uit op een heel getal. Geef dit als tip wanneer leerlingen moeite hebben met het gemiddelde uitrekenen van kommagetallen.

bij som 1plus Bereken het gemiddelde als toets 1 niet een 9,5 maar een 8 zou zijn.

Screenshots handleiding
Ga hierna in op het berekenen van een kommagetal als gemiddelde. Ook hier wordt hetzelfde gedaan als bij het berekenen van het gemiddelde met hele getallen, alleen komt het gemiddelde niet uit op een heel getal. Omdat het delen van kommagetallen nog niet aan bod is gekomen, blijven de sommen beperkt tot 2 getallen, waardoor het gemiddelde telkens eindigt op ,5.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het gemiddelde van kommagetallen bepaald wordt door te vragen hoe de uitkomst tot stand is gekomen. Vraag naar de stappen die gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Leg daarbij uit hoe kommagetallen opgeteld worden: eerst de hele getallen bij elkaar (3 + 6 = 9), dan de decimalen bij elkaar tellen (0,5 + 0,5 = 1). Deze getallen tel je vervolgens ook bij elkaar op (9 + 1 = 10). Laat bovendien zien waar het getal waardoor gedeeld wordt vandaan komt (twee getallen in totaal). Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel getallen gebruik je in totaal? Door welk getal moet je dan delen om het gemiddelde te berekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de uitkomst te komen. Daarna laat je een leerling via de husselknop 2 getallen genereren. De leerlingen berekenen het gemiddelde van deze getallen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!