Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen cijferend te laten aftrekken. De minsommen worden in de schema’s gezet en cijferend opgelost.

Hoe zie je aan een som dat je het onthoudhokje moet gebruiken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel kisten je nodig hebt door kolomsgewijs het totaal aantal appels te delen door het aantal appels dat in een kist past. Hierdoor weet je ook hoeveel appels je overhoudt.

Instructie

Screenshots blok 5
Herhaal het kolomsgewijs delen. Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen eerst de som opschrijft en daaronder een streep zet. Als je deelt door een getal waar je de tafel van kent, hoef je geen hulprijtje te maken. Je gebruikt bij deze som de tafel van 8 om te kijken hoe vaak 8 in 4744 past. Na iedere stap schrijf je op hoeveel je nog overhoudt. Dit doe je door cijferend af te trekken. Wijs de leerlingen erop om steeds zo groot mogelijke stappen te gebruiken. Je vermenigvuldigt eerst met een zo groot mogelijk honderdvoud, daarna met een zo groot mogelijk tienvoud en vervolgens met een zo groot mogelijke eenheid. Als je niets meer overhoudt, reken je de uitkomst uit. Je telt dan alle getallen op die aangeven hoe vaak 8 in 4744 past, ofwel 800 + 90 + 3 = 893. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 5
Ga vervolgens in op het delen met rest. Vertel dat alle stappen van het kolomsgewijs delen hetzelfde zijn. Het enige verschil is dat je niet uitkomt op 0, maar een bepaald getal overhoudt. Dit is je rest. Rest is een getal waar niet nogmaals de deler vanaf gehaald kan worden. Laat de leerlingen oefenen met het kolomsgewijs delen met rest.

Maak eerst een schatting van 6506 plus12.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs delen door te vragen wat er fout gaat in de delingen. In de eerste kolom is bij de laatste hap niet de grootst mogelijke hap van het getal afgehaald, waardoor de rest te groot is. In de tweede kolom is het misgegaan bij het cijferend aftrekken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat kolomsgewijs delen een deelsom in kleinere stappen wordt opgesplitst. Herhaal de stappen uit de instructie. Besteed aandacht aan het vermenigvuldigen met de nulregel. Leg uit dat je met een hulpsom deze sommen handig kunt oplossen met behulp van de tafels. Benadruk daarbij ook hoe je bepaalt of er rest overblijft bij een som. Wanneer er een getal overblijft waar de deler niet meer vanaf getrokken kan worden, houd je dit over als rest. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg hardop verwoorden en oefen verder.

Waarom kan de rest niet groter zijn dan 7 bij 5050 : 8?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna maken de leerlingen hun eigen som. Ze schrijven een willekeurig getal op tussen de 1000 en 10 000. Vervolgens druk je op de husselknop. Het opgeschreven getal wordt gedeeld door dit getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!