Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de vermenigvuldigingen te laten oplossen. Eerst gooien ze met de dobbelstenen voor het eerste getal. Daarna wordt 1 van de afdekvlakken gekozen voor het tweede getal. De 2 getallen worden vervolgens met elkaar vermenigvuldigd.

Leg uit waarom de strategie splitsen handig is bij een som als 74 × 600.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel kratten cola je nodig hebt door kolomsgewijs het totaal aantal flesjes te delen door het aantal flesjes in een krat.

Instructie

Screenshots blok 5
Screenshots blok 5
Screenshots blok 5
Herhaal het kolomsgewijs delen. Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen eerst de som opschrijft en daaronder een streep zet. Als je deelt door een getal waar je de tafel van kent, hoef je geen hulprijtje te maken. Je gebruikt bij deze som de tafel van 9 om te kijken hoe vaak 9 in 3285 past. Na iedere stap schrijf je op hoeveel je nog overhoudt. Dit doe je door cijferend af te trekken. Wijs de leerlingen erop om steeds zo groot mogelijke stappen te gebruiken. Bij deze sommen zet je 3 stappen. Je vermenigvuldigt eerst met een zo groot mogelijk honderdvoud, daarna met een zo groot mogelijk tienvoud en vervolgens met een zo groot mogelijke eenheid. Als je niets meer overhoudt, reken je de uitkomst uit. Je telt dan alle getallen op die aangeven hoe vaak 9 in 3285 past, ofwel 300 + 60 + 5 = 365. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe weet je dat je klaar bent met kolomsgewijs delen?
Reken uit 467.

Ga vervolgens in op het schattend delen. Bij schattend delen maak je een schatting van de uitkomst, de uitkomst is ongeveer. Je rondt de getallen naar boven of beneden af, zodat je een eenvoudige deeltafel overhoudt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk een situatie waarin het handig is om te schatten. Bedenk ook een situatie waarin schatten juist niet handig is.
Reken 4212 : 6 schattend en precies uit. Hoeveel is het verschil?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs moeten delen door te vragen door welk getal gedeeld is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat kolomsgewijs delen een deelsom in kleinere stappen wordt opgesplitst. Herhaal de stappen uit de instructie. Besteed aandacht aan het vermenigvuldigen met de nulregel. Leg uit dat je met een hulpsom deze sommen handig kunt oplossen met behulp van de tafels. Benadruk ook de stappen van het cijferend aftrekken. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg hardop verwoorden en oefen verder.

Welk getal schrijf je altijd bovenaan in de kolom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom het handig is om kolomsgewijs te kunnen delen. Vervolgens lossen ze de deelsommen kolomsgewijs op. De getallen die in de blauwe hokjes staan worden bij elkaar opgeteld. Dit is de juiste sleutel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!