Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen cijferend te laten aftrekken. De minsommen worden in de schema’s gezet en cijferend opgelost.

Wanneer gebruik je het onthoudhokje?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel balen hooi elke koe heeft, door kolomsgewijs het aantal koeien te delen door het aantal balen hooi.

Instructie

Leg uit wat kolomsgewijs delen is. Bij kolomsgewijs delen wordt een deelsom in stappen gesplitst. De stappen worden onder elkaar gezet en zo wordt naar de uitkomst gerekend.

Zou je 360 17?
Wat maakt een deelsom makkelijk? Wat moeilijk?

Screenshots blok 5
Screenshots blok 5
Screenshots blok 5
Leg vervolgens uit dat je bij kolomsgewijs delen eerst de som opschrijft en daaronder een streep zet. Je maakt hierna een hulprijtje van de tafel van het getal waardoor je deelt. Hierin worden niet alle sommen opgeschreven, maar een selectie van sommen die makkelijk uit te rekenen zijn via dubbelen/halveren en de nulregel. Daarna los je de som stap voor stap op door te kijken hoe vaak 14 in 336 past. Na iedere stap schrijf je op hoeveel je nog overhoudt. Dit doe je door cijferend af te trekken. Wijs de leerlingen erop om steeds zo groot mogelijke stappen te maken. Als je niets meer overhoudt, reken je de uitkomst uit. Je telt dan alle getallen op die aangeven hoe vaak 14 in 336 past, ofwel 20 + 4 = 24. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Vraag de leerlingen te benoemen welke stappen ze hebben gezet.

Hoe kom je er handig achter hoeveel 23 × 7 is? (door het hulprijtje te gebruiken)
Reken kolomsgewijs uit 128.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs delen door te vragen om de ontbrekende getallen in te vullen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat kolomsgewijs delen een deelsom in kleinere stappen wordt opgesplitst. Herhaal de stappen uit de instructie. Besteed extra aandacht aan het maken van het hulprijtje. Leg hierbij uit hoe de strategie dubbelen/halveren een handige manier is om dit rijtje samen te stellen. Benadruk ook de stappen van het cijferend aftrekken. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg hardop verwoorden en oefen verder.

Hoe weet je wanneer je klaar bent met kolomsgewijs delen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om de som uit te rekenen. Daarna lossen de leerlingen de sommen met de dieren kolomsgewijs op. Elk dier heeft zijn eigen waarde, daarmee wordt achterhaald welke som staat weergegeven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!