Groep 7, Blok 4, Week 3, Les 13

Groep 7, Blok 4, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te bepalen wat het bovenaanzicht van een voorwerp is. De leerlingen maken een keuze uit 3 opties. Klik op de uitkomst om deze te controleren.

Hoe noem je de andere aanzichten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om een plattegrond te kunnen begrijpen, zodat je de snelste route kunt aangeven op een kaart.

Instructie

screenshots blok 4
Leg uit dat plattegronden een bovenaanzicht zijn van een gebied of gebouw. Vaak worden deze plattegronden schematisch weergegeven met kleuren en icoontjes. De betekenis van deze kleuren en icoontjes is vaak terug te vinden in de legenda. Een legenda is een lijst met de betekenis van de verschillende dingen die op de plattegrond te zien zijn.

De legenda is niet compleet. Maak deze af zodat alles op de plattegrond duidelijk is.
Bedenk verschillende plaatsen waar je een plattegrond kunt tegenkomen.

Laat de leerlingen vervolgens vragen beantwoorden over de plattegronden van de gebieden. Bij de plattegrond van het gebouw beantwoorden de leerlingen waar/niet waar stellingen. Wanneer ze denken dat een antwoord waar is, gaan ze staan. Denken ze dat een antwoord niet waar is, dan blijven ze zitten.
screenshots blok 4
Vervolgens leg je uit hoe je een plattegrond herkent bij een gebouw. Eerst bedenk je hoe het bovenaanzicht van het gebouw eruit ziet. Op de afbeelding is dit weergegeven met de rode lijn. Vervolgens kies je de plattegrond met dezelfde vorm als het bovenaanzicht.
Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Waaraan zie je dat het gebouw bij de plattegrond hoort?
Maak een tekening van een gebouw dat past bij een van de andere plattegronden.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze plattegronden moeten aflezen door te vragen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen een plattegrond met legenda van een gebied en een plattegrond van een gebouw.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat een plattegrond is. Benadruk dat het gaat om een bovenaanzicht van een gebied of een gebouw. Leg hierbij de functie van de legenda uit. Laat de leerlingen de vragen over de plattegronden beantwoorden.
Leg vervolgens uit hoe je een gebouw koppelt aan een plattegrond. Bedenk eerst wat het bovenaanzicht van het gebouw is. Bekijk daarna welke plattegrond overeenkomt met dit aanzicht. Dit is de juiste plattegrond. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe weet je dat de andere plattegrond niet bij dit gebouw hoort?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om erachter te komen welke ruimte de volgende ruimte is. Vervolgens maken de leerlingen in tweetallen een plattegrond van de klas. Benadruk dat ze hierbij gebruik moeten maken van verschillende kleuren en icoontjes. De betekenissen hiervan geven ze weer in een legenda.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!