Groep 7, Blok 4, Week 2, Les 6

Groep 7, Blok 4, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de keersommen met een stambreuk op te lossen. Draai aan de draaischijf en vermenigvuldig dit getal met de taart onder het gekozen afdekvlak. De taart representeert een stambreuk.

Welk deel van de breuk blijft altijd hetzelfde?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat percentages bijvoorbeeld gebruikt worden om aan te geven hoe ver het downloaden van een spel is.

Instructie

screenshots blok 4
Leg uit wat percentages zijn. Een percentage is een deel van een totaal. Het totaal is altijd 100%. Procent betekent ‘van de 100’. 70% betekent daarom eigenlijk 70 van de 100.

Noem een voorbeeld waar je percentages tegenkomt.
44 van de 100 kinderen hebben blond haar. Welk percentage hoort daarbij?

Hierna oefenen de leerlingen met het aanvullen tot 100%. Het gegeven percentage wordt afgetrokken van 100 om erachter te komen hoeveel procent mist.
screenshots blok 4
Leg vervolgens uit hoe je een percentage weergeeft in een procentstrook. Eerst bepaal je hoeveel procent één stuk van de strook is. Je deelt daarvoor 100% door het aantal stukken. Vervolgens kleur je het juiste aantal stukken. Laat de leerlingen oefenen met zowel de strook als de cirkel.

Kun je 50% ook met minder stukken weergeven? Hoe?
Als je 50% wilt weergeven met 20 stukken, hoeveel stukken heb je dan nodig?

screenshots blok 4
Ga hierna in op het aflezen van een percentage. Je bepaalt eerst hoeveel procent 1 stuk van de cirkel is. Je deelt daarvoor 100% door het aantal stukken. Vervolgens kijk je hoeveel stukken gekleurd zijn. Vermenigvuldig dit aantal met het percentage van één stuk. Laat de leerlingen oefenen met zowel de strook als de cirkel.

Hoeveel mist nog tot 100%?
Hoeveel procent is 1 stuk als een cirkel bestaat uit 8 stukken? (12,5%)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een percentage aflezen door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat percentages zijn. Percentages geven aan hoe groot een deel van iets is. Het totaal is altijd 100%. Laat de leerlingen oefenen met het aanvullen tot 100%.
Leg vervolgens uit hoe een percentage wordt weergegeven. Eerst bepaal je hoe groot 1 stuk van de strook is. Dit bereken je door 100% te delen door het totaal aantal stukjes. Hierna kleur je het juiste aantal stukken in de strook. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Ga hierna in op het aflezen van een percentage. Eerst bepaal je hoe groot 1 stuk is door 100% te delen door het totaal aantal stukjes. Vervolgens tel je het aantal gekleurde stukken en reken je daarmee uit welk percentage is weergegeven in de cirkel. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe groot is 1 stuk van de cirkel?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je bepaalt of de cirkel meer of minder weergeeft dan 50%. Vervolgens spelen de leerlingen memory. Ze zoeken de 2 percentages bij elkaar die samen 100% zijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!