Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de tabellen met keersommen op te lossen. Je vermenigvuldigt het getal uit de rij met het getal uit de kolom.

Hoe los je de keersom rechtsonderin de tabel handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat cijferen of splitsen handige manieren zijn om dit soort sommen op te lossen.

Instructie

Cijferen
Leg uit wat cijferend vermenigvuldigen is. Bij cijferend vermenigvuldigen worden getallen onder elkaar ingevuld en wordt er van rechts naar links gerekend. Besteed aandacht aan het DHTE-schema en hoe de getallen ingevuld zijn.
screenshots blok 4
screenshots blok 4
screenshots blok 4
Leg hierna uit hoe je cijferend vermenigvuldigt. Eerst vul je de getallen onder elkaar in. Het grootste getal staat bovenaan. Daarna vermenigvuldig je de eenheden van het onderste getal van rechts naar links met het bovenste getal. Vervolgens vermenigvuldig je met het tienvoud, je vult dan eerst een nul in op de volgende rij. Dan vermenigvuldig je het tienvoud met het bovenste getal van rechts naar links. Als laatste stap worden de 2 uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

In welk hokje staat altijd hetzelfde cijfer?
Los op: 84 × 97.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze cijferend vermenigvuldigen door te vragen welke tussenstappen er ontbreken in de sommen.
Splitsen (1F-toets)
Herhaal wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat het eerste getal gesplitst wordt in een tienvoud en eenheden. Deze worden vermenigvuldigd met het tweede getal. Vervolgens worden de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar opgeteld. In de verwerking komen 2 soorten splitsingen met vermenigvuldigingen voor: een getal onder de 100 met een tienvoud en 2 getallen tussen de 11 en de 19. Besteed aandacht aan beide splitsingen. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

Leg aan een klasgenoot uit welke stappen je zet om 65 × 30 op te lossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Besteed eerst aandacht aan het cijferend (of splitsend) vermenigvuldigen. Laat bij het cijferen zien hoe het schema ingevuld wordt. Leg vervolgens stap voor stap het cijferend (of splitsend) vermenigvuldigen opnieuw uit. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg opnieuw hardop verwoorden en oefen verder.

Cijferenexercise Welke stap zet je nadat je het eerste getal gesplitst hebt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet worden om de som cijferend (of splitsend) op te lossen. Daarna draaien de leerlingen aan het rad en drukken ze op de husselknop. Daardoor ontstaat een som. De leerlingen lossen deze som op.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!