Groep 7, Blok 3, Week 3, Les 11

Groep 7, Blok 3, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door centimeters en meters om te rekenen.

Welke stap zet je als je van centimeter naar meter omrekent? (: 100) En andersom? (× 100)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat een voorwerp op schaal nagemaakt kan worden. Het voorwerp is dan precies hetzelfde, maar dan kleiner.

Instructie

Leg uit dat schaal een maat is die de verhouding tussen een afbeelding en de werkelijkheid weergeeft. Benoem dat schaal onder andere terugkomt in bouwtekeningen, kaarten en afbeeldingen.

Zoek in de klas een voorwerp of afbeelding die is weergegeven op schaal.
Bedenk iets wat op schaal groter getekend wordt dan het in werkelijkheid is.

Screenshots blok 3
Leg vervolgens uit hoe de grootte van een voorwerp uitgerekend wordt met behulp van schaal. Bespreek eerst dat 1 : 5 uitgesproken wordt als 1 staat tot 5. Dit betekent dat 1 centimeter op de tekening 5 centimeter in het echt is. Leg hierna uit dat je eerst met een liniaal de lengte meet. Het aantal gemeten centimeters wordt vermenigvuldigd met het tweede getal van de schaal. Laat de leerlingen hiermee oefenen. De liniaal bij de sommen is versleepbaar.

Hoe bereken je de lengte op de kaart als je alleen de schaal en de werkelijke lengte hebt?
Een gebouw is 50 meter, de schaal is 1 : 250. Hoe groot is dit gebouw dan op de kaart?

Screenshots blok 3
Ga hierna in op het bepalen van de schaal bij een afbeelding. Bespreek dat je de werkelijke maten weet en met de hokjes uitrekent hoe groot de klassenfoto op schaal is. Kies of de lengte, of de breedte om de schaal te berekenen. Door de hokjes te tellen weet je dat de lengte 6 centimeter is. 6 centimeter op de tekening is 18 centimeter in het echt. De schaal moet altijd terug naar 1. Door beide getallen te delen door hetzelfde getal weet je wat de schaal is. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met schaal door te vragen welke stappen zijn gezet om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat schaal is. Met schaal wordt iets groots in het klein weergegeven. Bespreek dat schaal wordt weergeven als 1 : 3 en wordt uitgesproken als 1 staat tot 3. Leg vervolgens uit hoe je de werkelijke grootte van de ananas uitrekent met de schaal. Meet eerst de lengte van de ananas op de tekening. Deze lengte wordt vermenigvuldigd met het tweede getal in de schaal. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg hierna uit hoe de schaal bij een afbeelding wordt bepaald. De werkelijke maten zijn gegeven. Hiervan kies je of de lengte, of de breedte. In het voorbeeld is gekozen voor de lengte. Bepaal de lengte door de hokjes te tellen, dat is 4 centimeter. In werkelijkheid is de lengte 8 centimeter. De schaal moet altijd terug naar 1. Door beide getallen te delen door hetzelfde getal weet je wat de schaal is. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Door welk getal moet je delen als je de schaal wilt bepalen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om te berekenen hoe hoog de vlaggenmast in werkelijkheid is. Daarna berekenen de leerlingen de werkelijke grootte van de dieren aan de hand van de schaal. Sleep vervolgens de dieren naar het juiste hok.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!