Groep 7, Blok 3, Week 2, Les 6

Groep 7, Blok 3, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te vragen welke breuk het grootst is. De leerlingen vullen de breukenstrook of -cirkel in en vergelijken de breuken.

Beantwoord de stelling: Hoe groter de noemer, hoe groter de breuk. (onjuist)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te kunnen rekenen met breuken zodat je weet hoeveel pizza je overhoudt.

Instructie

Screenshots blok 3
Leg uit dat gelijknamige breuken, breuken zijn met gelijke noemers. Bespreek hierbij wat de teller en de noemer van een breuk is. Benadruk ook hoe de breuk weergegeven wordt in de afbeelding.

Bedenk nog een breuk die gelijknamig is aan 3//8 en 5//8.
Bedenk 2 andere gelijknamige breuken.

Screenshots blok 3
Leg hierna uit hoe je gelijknamige breuken optelt. De tellers van de breuken worden bij elkaar opgeteld, de noemer blijft hetzelfde. Bespreek zowel de visuele als de abstracte som. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Ga vervolgens in op het aftrekken van gelijknamige breuken. De tellers van de breuken worden van elkaar afgehaald, de noemer blijft hetzelfde. Laat de leerlingen ook hiermee oefenen.
Screenshots blok 3
Bespreek hierna hoe gelijknamige breuken opgeteld en afgetrokken worden door de hele heen. Bij het optellen worden de tellers weer bij elkaar opgeteld, de noemer blijft hetzelfde. Zodra de teller groter is dan de noemer, moet de hele uit de breuk gehaald worden. In het voorbeeld is 8//8 gelijk aan een hele. Je houdt dan 1//8 over, waardoor de uitkomst 1 1//8 wordt.
Bij het aftrekken moet de gemengde breuk eerst veranderd worden naar een niet-gemengde breuk. In het voorbeeld is 4//4 gelijk aan een hele, waar 1//4 bijgeteld wordt. Hierdoor is 1 1//4 gelijk is aan 5//4. Vervolgens worden de tellers van elkaar afgetrokken, de noemer blijft gelijk. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe noem je 10//10 ook wel?
Verzin een andere som waarbij je 2 breuken optelt en de uitkomst precies 1 is.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze gelijknamige breuken aftrekken door te vragen welke stappen de jongen zet om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat gelijknamige breuken zijn. Bespreek dat gelijknamige breuken dezelfde noemer hebben. Benoem hierbij wat de teller en de noemer van een breuk zijn. Leg vervolgens uit hoe gelijknamige breuken opgeteld en afgetrokken worden. De tellers worden bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken, de noemer blijft gelijk. Ga in op zowel de abstracte als de visuele som. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe ziet de uitkomst van de som 5//9 - 2//9 eruit in een breukenstrook of -cirkel?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet worden om de som op te lossen. Daarna lossen de leerlingen de puzzel op. De sommen worden opgelost. Vervolgens wordt de strook van de afbeelding op de juiste uitkomst gesleept. Hierdoor ontstaat een afbeelding.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!