Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen cijferend (of kolomsgewijs) te laten aftrekken met getallen tot en met 10.000.

Hoe leen je een getal bij het cijferend aftrekken? Wat schrijf je in het onthoudhokje?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door cijferend (of kolomsgewijs) af te trekken, het verschil in gewicht tussen de haan en het konijn kunt berekenen.

Instructie

Cijferen
Screenshots blok 3
Screenshots blok 3
Herhaal de stappen die je zet bij het cijferend optellen en aftrekken van kommagetallen. Benoem dat de komma’s onder elkaar geplaatst moeten worden. Besteed extra aandacht aan het gebruik van het onthoudhokje bij het optellen. Wanneer som van 2 getallen in een kolom groter is dan 10, wordt het tiental in het onhoudhokje van de kolom links naast de huidige kolom geschreven. De eenheid wordt ingevuld in het hokje onderaan de kolom. Benadruk bij het aftrekken het lenen van een getal bij de kolom links van de getallen die je op dat moment aan het aftrekken bent. Wanneer er sprake is van een tekort, wordt er een tiental geleend bij het getal links van de huidige kolom. Hiermee wordt de som in de kolom opgelost. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wanneer gebruik je het onthoudhokje bij cijferend optellen?
Reken uit: 18,78 + 23,665.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze cijferend optellen en aftrekken met kommagetallen door te vragen wat er fout is gegaan in de sommen. Laat de leerlingen vervolgens de fout verbeteren.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is. Benoem hoe de kommagetallen onder elkaar in het positieschema worden ingevuld. Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs optellen en aftrekken uit. Besteed extra aandacht aan het rekenen met overschrijdingen en tekorten. Laat de leerlingen vervolgens hiermee oefenen.

Wanneer zet je een minteken voor de uitkomst van een tussenstap?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs optellen en aftrekken met kommagetallen door te vragen welke stappen zijn gezet om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Benadruk iedere stap die gezet wordt. Leg met name nadruk op het rekenen met de onthoudhokjes bij overschrijding bij het cijferen en het rekenen met overschrijdingen en tekorten bij kolomsgewijs rekenen. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden en hiermee oefenen.

Cijferenexercise Wat doe je als de getallen in een kolom een tekort hebben bij het aftrekken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om deze som op te lossen. Daarna lossen de leerlingen de sommen op het bord op. Door op de husselknoppen te drukken ontstaat er een aftreksom. De leerlingen lossen deze som cijferend (of kolomsgewijs) op.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!