Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen cijferend (of kolomsgewijs) te laten optellen met getallen tot en met 10.000.

Leg aan een klasgenoot uit hoe je het onthoudhokje gebruikt.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om kommagetallen cijferend (of kolomsgewijs) te kunnen optellen om geldbedragen bij elkaar op te kunnen tellen.

Instructie

Cijferen
Screenshots blok 3
Herhaal wat cijferend rekenen is. Bij cijferen worden sommen onder elkaar uitgerekend in het positieschema. Er wordt van rechts naar links gerekend. Bespreek de betekenissen van de letters boven het schema en benoem daarbij de waardes van de ingevulde getallen.

Bedenk een som met kommagetallen die je cijferend zou oplossen.
Hoe vul je het schema in als het aantal decimalen niet gelijk is? Bijvoorbeeld bij 1,7 + 5,64.

Screenshots blok 3
Leg het cijferend optellen van kommagetallen uit. Bespreek eerst het invullen van het schema. Benadruk dat de komma’s onder elkaar komen te staan. Vertel dat wanneer 2 getallen in een kolom bij elkaar opgeteld groter dan 10 zijn, het tiental in het onthoudhokje in de volgende kolom geschreven wordt en de eenheid in het hokje eronder komt. Het tiental tel je op bij de cijfers in de volgende kolom.
Ga vervolgens in op het cijferend aftrekken met kommagetallen. Benoem ook hier dat de komma’s onder elkaar komen te staan. Benadruk het lenen bij het getal dat links staat wanneer er sprake is van een tekort. Als het bovenste getal kleiner is dan het onderste getal in een kolom, is er sprake van een tekort. Als dit het geval is, wordt een getal geleend van het getal dat links van het bovenste getal staat, waardoor het bovenste getal een extra tiental krijgt. Hiermee wordt de minsom in de kolom opgelost. Laat de leerlingen hierna oefenen met het cijferend optellen en aftrekken van kommagetallen.

Wanneer gebruik je het onthoudhokje bij het cijferend aftrekken?
Reken uit: 6,7 - 3,432

Controleer of de leerlingen het cijferen begrijpen door te vragen wat er onder de vlekken staat.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is. Kolomsgewijs rekenen is het onder elkaar uitrekenen van sommen, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Leg uit hoe je de getallen in het positieschema moet zetten. Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs rekenen uit. Leg extra nadruk op het rekenen met overschrijdingen en tekorten. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Leg uit welke stappen je zet bij 8,7 + 6,2.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Benadruk iedere stap die gezet wordt. Leg met name nadruk op het rekenen met de onthoudhokjes bij overschrijding bij het cijferen en het rekenen met overschrijdingen en tekorten bij kolomsgewijs. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden en hiermee oefenen.

Cijferenexercise Wat doe je als de getallen in een kolom bij elkaar opgeteld groter zijn dan 10?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om deze som op te lossen. Daarna kiezen de leerlingen telkens 2 producten uit. Ze rekenen cijferend (of kolomsgewijs) de totale prijs uit die ze moeten betalen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!