Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de getallenreeksen in te vullen. Laat de leerlingen verder of terugtellen met gelijke sprongen.

Hoe groot zijn de sprongen die je maakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat getallen met miljarden onder andere voorkomen bij afstanden tussen planeten. De afstand tussen de zon en Neptunus is bijvoorbeeld 4,5 miljard.

Instructie

Screenshots blok 3
Leg uit wat 1 miljard is: een 1 met 9 nullen. Maak de leerlingen ervan bewust dat 999.999.999 bestaat uit 9 cijfers en 1 miljard uit 10 cijfers. Benadruk dat het schema is uitgebreid met vakken voor tien miljoen, honderd miljoen en miljard.

Hoeveel nullen heeft 10 miljard?
Hoeveel miljoenen passen er in 1 miljard?

Screenshots blok 3
Leg vervolgens uit dat miljarden op 2 manieren geschreven worden: voluit en afgekort. Bij een rond miljard worden de 9 nullen in het getal vervangen door het woord ‘miljard’. Wanneer er ook honderd miljoenen in het getal staan, wordt het getal afgekort met een komma, waar het aantal honderd miljoenen achter de komma komt. De overige nullen vallen weg. Laat de leerlingen oefenen met het voluit en afgekort schrijven van miljarden. Daarna oefenen de leerlingen met het vergelijken van 2 getallen. Het afgekorte getal moet eerst voluit geschreven worden om de getallen te kunnen vergelijken.

Hoeveel nullen heeft 6,5 miljoen?
Wat is meer: 0,8 miljard of 804.000.000?

Screenshots blok 3
Ga vervolgens in op het structureren van de getallen. Laat eerst zien hoe het positieschema ingevuld is. Leg vervolgens uit hoe de waarde van getallen bepaald wordt. De 7 geeft aan dat er 7 tien miljoenen zijn, dit is dus 70.000.000. Laat de leerlingen vervolgens eerst oefenen met het invullen van de positieschema’s. Vervolgens oefenen ze met het bepalen van de waarde van de gekleurde cijfers in de verschillende getallen.

Hoeveel nullen krijgt de 2?
Hoeveel van elke getalwaarde moet je bij het getal 462.598.017 optellen om tot 500 miljoen te komen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze miljarden schrijven en structureren door te vragen of de uitspraken van de kinderen kloppen. De eerste uitspraak is onjuist, de tweede is juist.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek eerst het begrip 1 miljard. Benoem dat 1 miljard een 1 is met 9 nullen. Herhaal vervolgens dat miljarden op 2 manieren geschreven worden. Benoem dat alle nullen wegvallen bij het afkorten en vervangen worden door het woord ‘miljard’. Andersom komen er 9 nullen in de plaats van het woord ‘miljard’. Wanneer er sprake is van honderd miljoenen in het getal, komt dit getal achter de komma te staan. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Ga hierna in op het structureren. Bespreek hoe het positieschema ingevuld wordt. Benoem hierbij de waarde van elk cijfer in het getal. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Maak de sommen van links naar rechts.

Hoeveel duizendvouden heeft 699.572.000?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je het getal voluit schrijft en hoe dit getal in het positieschema ingevuld wordt. Daarna draaien de leerlingen aan het rad. Vraag naar de waarde van dat cijfer in het getal dat op het bord staat.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!