Groep 7, Blok 2, Week 3, Les 13

Groep 7, Blok 2, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de vervoersmiddelen van langzaam naar snel te slepen.

Waar zou een vrachtwagen tussen passen? En een straaljager?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het schip 60 kilometer vaart in 2 uur. Dat is dus gemiddeld 30 kilometer in 1 uur.

Instructie

Screenshots blok 2
Leg uit dat snelheid gemeten wordt in kilometer per uur. Dit geeft aan hoeveel kilometer afgelegd wordt in 1 uur. Bespreek hierbij de referentiematen voor snelheid. Wandelend leg je dus bijvoorbeeld 5 kilometer in 1 uur af.

Waar ben je kilometer per uur al eens tegengekomen?
Maak een schatting van de snelheid van een raket. (28.000 km/u)

Laat de leerlingen oefenen met de verschillende referentiematen voor snelheid.
Screenshots blok 2
Leg hierna uit dat je een stopwatch gebruikt om tijd tot op honderdste seconden nauwkeurig te meten. Bespreek de waarde van de getallen op de stopwatch. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van de waardes op de stopwatch.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met m/sec en hoe de stopwatch afgelezen moet worden door te vragen welke stappen gezet moeten worden om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat kilometer per uur is. Kilometer per uur is het aantal afgelegde kilometers in 1 uur. Laat de leerlingen vervolgens bedenken welke snelheid bij welk dier past. Laat ze daarbij gebruik maken van de referentiematen op het memoblaadje. Vervolgens oefenen de leerlingen met kilometer per uur door de juiste snelheid te omcirkelen. Gebruik ook hier de referentiematen op het memoblaadje.
Herhaal vervolgens hoe je een stopwatch afleest. Bespreek waarvoor je een stopwatch gebruikt en welke waardes de getallen op een stopwatch kunnen hebben. Oefen vervolgens met het aflezen van de stopwatch.

Als je van 99 naar 100 honderdsten van een seconde gaat, wat gebeurt er dan op de stopwatch? (Er komt 1 seconde bij)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoelang je ongeveer over een bepaalde afstand doet. Daarna spelen de leerlingen memory. De paren zijn voertuigen met hun bijbehorende snelheid.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!