Groep 7, Blok 2, Week 2, Les 7

Groep 7, Blok 2, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de puzzels op te lossen. De getallen aan de rand worden met elkaar vermenigvuldigd of door elkaar gedeeld.

Welke strategie gebruik je voor het oplossen van deze sommen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat sommen als 400 × 3 = 1200 handig uitgerekend worden met behulp van de nulregel.

Instructie

Leg uit wat de nulregel is. Met de nulregel los je sommen handig op waarin grote getallen met veel nullen voorkomen. Je haalt de nullen in de som weg, waardoor een (deel)tafel overblijft. Dit is de hulpsom. De hulpsom reken je uit. Vervolgens worden de weggehaalde nullen toegevoegd achter de uitkomst van de hulpsom.

Bedenk nog meer sommen waarbij je de nulregel kunt toepassen.
Bedenk een plus/minsom waarbij je de nulregel kunt toepassen.

Screenshots blok 2
Leg daarna het vermenigvuldigen met de nulregel uit. De bovenste som is de hulpsom. Bespreek eerst dat wanneer een van de getallen uit de hulpsom vermenigvuldigd wordt met 10, de uitkomst van de hulpsom ook vermenigvuldigd wordt met 10. Dit geldt ook voor 100 en 1000. Laat hierna zien dat je dit soort sommen handig oplost door alle nullen weg te halen, waardoor een tafelsom ontstaat. Dit is de hulpsom. De oplossing van de hulpsom, samen met de weggehaalde nullen is de uitkomst van de hele som. Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen met de nulregel.

Hoeveel nullen heb je in totaal weggehaald?
Los op: 6000 × 2200.

Ga vervolgens in op het delen met de nulregel. De bovenste som is de hulpsom. Bespreek eerst dat wanneer het deelgetal 100 keer groter wordt, de uitkomst van de som ook 100 keer groter wordt. Maar wanneer de deler 10 keer groter wordt, wordt de uitkomst 10 keer kleiner. Laat hierna zien dat je dit soort sommen handig oplost door eerst aan beide kanten van het deelteken evenveel nullen weg te strepen, mits dit mogelijk is. Vervolgens worden de overgebleven nullen weggehaald en blijft er een deeltafel over. Dit is de hulpsom. De oplossing van de hulpsom, samen met de weggehaalde nullen is de uitkomst van de hele som. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 2

Welke nullen kun je wegstrepen?
Los op 1200.

Controleer of de leerlingen de nulregel bij vermenigvuldigen en delen begrijpen door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat de nulregel is. Bij de nulregel worden sommen uitgerekend met nullen. De nullen worden weggehaald, waardoor er een makkelijkere som ontstaat. De weggehaalde nullen worden later achter de uitkomst van de makkelijke som gezet. Herhaal vervolgens het vermenigvuldigen met de nulregel. Leg uit dat je alle nullen weghaalt, waardoor een tafelsom ontstaat. Dit is de hulpsom. De oplossing van de hulpsom, samen met de weggehaalde nullen is de uitkomst van de hele som. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Leg hierna het delen met de nulregel uit. Laat zien dat je eerst aan beide kanten van het deelteken evenveel nullen wegstreept, mits dit mogelijk is. Vervolgens worden de overgebleven nullen weggehaald en blijft er een deeltafel over. Dit is de hulpsom. De oplossing van de hulpsom, samen met de weggehaalde nullen is de uitkomst van de hele som.

Welke som is de hulpsom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke nullen in de som weggestreept kunnen worden. Vervolgens lossen de leerlingen de som via de juiste stappen op. Daarna maken de leerlingen de sommen kloppend door het juiste aantal nullen in de som te slepen. Benadruk dat er meerdere opties zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!