Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door schattend op te tellen met bedragen tot en met 100 euro. De leerlingen tellen de bedragen van de producten schattend bij elkaar op. Benadruk dat de uitkomsten in hele euro’s gegeven moeten worden.

Stel dat je 100 euro krijgt. Welke combinatie van producten kun je dan kopen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te schatten ongeveer weet hoeveel taart iedereen krijgt.

Instructie

Screenshots blok 2
Herhaal het schattend rekenen. Benadruk dat je de kommagetallen afrondt op hele getallen en daarmee een schatting maakt. Herhaal bij het vermenigvuldigen en delen het rekenen met de nulregel. De nullen worden eerst weggedacht. De som die overblijft wordt opgelost. Hierna worden de nullen weer toegevoegd aan de uitkomst. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Op welk rond getal rond je af bij 4503 plus 7302 + 6688.

Oefen vervolgens met het controleren van schattingen met de rekenmachine. Leg uit dat je eerst een schatting maakt. Vervolgens controleer je of deze schatting ongeveer klopt door de oorspronkelijke som op de rekenmachine in te voeren. Wanneer de uitkomst van de schatting en de uitkomst van de som op de rekenmachine bij elkaar in de buurt liggen, weet je dat je goed hebt geschat.
Screenshots blok 2
Leg hierna uit wanneer je ervoor kiest om een som uit het hoofd te rekenen of wanneer je een som op de rekenmachine uitrekent. Hierbij zijn sommen zonder tientaloverschrijding en met tien- of honderdvouden het meest geschikt om uit het hoofd te rekenen. De andere 2 sommen worden met de rekenmachine uitgerekend. Laat de leerlingen hiermee oefenen door van de 3 sommen de juiste som te kiezen die uit het hoofd uitgerekend wordt.

Hoe bepaal je of een som uit het hoofd rekent of met de rekenmachine?
Bereken op de rekenmachine: 1747 + 5760 - 3439.

Controleer of de leerlingen begrijpen wanneer ze wel of niet een som oplossen met de rekenmachine door de sommen naar de juiste kant te slepen. Laat ze hierbij benoemen waarom ze ervoor kiezen om een som wel of niet met de rekenmachine op te lossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het schattend rekenen. Benoem hierbij opnieuw dat je de getallen moet afronden om een goede schatting te maken. Bij het optellen met kommagetallen is het van belang om naar hele getallen af te ronden. Bij vermenigvuldigen en delen is het van belang dat de getallen handig afgerond worden naar een (deel)tafel. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wanneer rond je een getal naar boven af? Wanneer naar beneden?

Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rekenen met de rekenmachine. Doe eerst de verschillende rekenhandelingen voor op de rekenmachine.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke som de leerlingen uit hun hoofd doen en welke met de rekenmachine. Laat ze ook uitleggen waarom. Daarna rekenen de leerlingen zoveel mogelijk sommen uit met de rekenmachine in 2 minuten. Laat ze de uitkomsten opschrijven zodat je deze samen kunt controleren.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!