Groep 7, Blok 1, Week 3, Les 13

Groep 7, Blok 1, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te rekenen met liters. Eerst reken je uit hoeveel vloeistof je in totaal of per stuk hebt. Vervolgens wordt dit omgerekend naar de juiste litermaat.

Wat doe je als je milliliter omrekent naar liter?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat kubieke maten te maken hebben met de inhoud van voorwerpen, bijvoorbeeld een aquarium.

Instructie

Screenshots blok 1
Leg uit wat kubieke maten zijn. Vertel dat kubieke maten op oppervlakte lijken, alleen wordt bij oppervlakte lengte × breedte gedaan. Bij kubieke maten komt ook de hoogte erbij, dus lengte × breedte × hoogte. Omdat je kubieke maten met 3 maten meet, komt er een 3 achter de lengtemaat te staan, dus m³, dm³ en cm³.

Noem een voorbeeld van iets dat zo groot is als 1 mm³. (kruimel, druppel, zandkorrel)
Hoe vaak past 1 dm³ in 1 m³? (1000 keer)

Bespreek hierna de referentiematen. Benoem dat inhoud bestaat uit kubieke maten en litermaten. Laat leerlingen in de klas zoeken naar voorwerpen die ongeveer 1 cm³, 1 dm³ en 1 m³ zijn. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het herkennen van de referentiematen voor kubieke maten.
Screenshots blok 1
Leg uit hoe je de inhoud van een voorwerp berekent. Je rekent via lengte × breedte × hoogte. Omdat het om 3 maten gaat, komt er daarom een hoge 3 achter de lengtemaat te staan. Met de formule wordt de inhoud van het bouwwerk berekend. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de inhoud. Vervolgens bouwen ze zelf een bouwwerk. Ze berekenen hierna de inhoud van elkaars bouwwerk.

Op welke manier heb je de som 2 × 7 × 3 uitgerekend?
Hoeveel blokjes van 1 dm³ passen in de doos? (45) En in de vrachtwagen? (42.000)

Controleer of de leerlingen de referentiematen kennen en het berekenen van de inhoud begrijpen door te vragen of de uitspraken kloppen. De eerste uitspraak is fout, de tweede is goed.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal de referentiematen voor zowel kubieke maten als liters. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het herkennen van deze referentiematen. Leg daarna uit hoe de inhoud van een bouwwerk bepaald wordt. Ga eerst in op het bepalen van de hoeveelheid blokjes in het bouwwerk. Niet alle blokjes zijn zichtbaar. Elk blokje is 1 cm³, dus het bouwwerk is 24 cm³. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Laat ze eventueel de bouwwerken nabouwen met MAB-materiaal.

Hoe tel je het aantal blokjes handig?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna spelen de leerlingen het spel. Laat de leerlingen een inschatting maken of de maat klopt bij het voorwerp. Als ze denken dat het klopt, gaan ze staan. Als ze denken dat het niet klopt, blijven ze zitten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!