Groep 7, Blok 1, Week 2, Les 7

Groep 7, Blok 1, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door drie op een rij te spelen. Verdeel de klas in 2 teams. Om de beurt kiest een leerling een som uit. Lost de leerling de som goed op, dan mag hij het fiche op de juiste plaats leggen. Hiermee wordt geprobeerd om drie op een rij te krijgen.

Welke strategie gebruik je om 560 : 8 op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je ziet dat 4//5 deel 96 foto’s is. Met deze informatie kun je berekenen dat er in totaal 120 foto’s verstuurd worden.

Instructie

Screenshots blok 1
Herhaal het berekenen van een deel met een breuk. Leg uit dat je vanuit het totaal eerst rekent naar 1//8. Dit doe je door te delen door 8. Het totaal is 88. Dit moet ook gedeeld worden door 8. Dat is 11. Vanuit 1//8 reken je naar 5//8 door te vermenigvuldigen met 5. 11 wordt ook vermenigvuldigd met 5, dus 5//8 deel van 88 is 55. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 1
Leg vervolgens het berekenen van het totaal met een breuk uit. Het deel is bekend. Vanuit het deel wordt eerst gerekend naar de stambreuk, in dit geval 1//4. Dit doe je door te delen door 3. Het deel is 15. Dit moet ook gedeeld worden door 3. Dat is dus 5. Vanuit 1//4 reken je naar het totaal, ofwel 4//4. Dit doe je door te vermenigvuldigen met 4. 5 wordt ook vermenigvuldigd met 4, dus het totaal is 20. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welk deel van de knikkers is niet paars? ( 8//9 )
24 knikkers in de pot zijn geel. Welke breuk past hierbij? ( 1//6 )

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het totaal berekend wordt met een breuk door te vragen naar de stappen die gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots blok 1
Herhaal eerst wat een breuk is. Leg vervolgens stap voor stap uit hoe het totaal berekend wordt met een breuk. Besteed hierbij vooral aandacht aan hoe de breuk is weergegeven in de pizza. Je rekent van 2 van de 3, naar 1 van de 3, naar 3 van de 3. Laat de leerlingen deze stappen oefenen.

Welke breuken zie je terug in de afbeeldingen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen uit welk kind de chocoladereep had met de meeste blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!