Groep 7, Blok 1, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 1, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een som te maken met de tools op het bord. Door het rad te draaien, het getal te husselen en de dobbelsteen te gooien, ontstaat een som. Schrijf de som erboven en los deze op.

Welke strategie gebruik je om deze som op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend of kolomsgewijs rekenen een handige manier is om tot de uitkomst te komen.

Instructie

Cijferen
Herhaal wat cijferend rekenen is. Vertel dat de vorige les het optellen en aftrekken centraal stond. Deze les zal het gaan over vermenigvuldigen. Herhaal kort hoe het DHTE-schema werkt en leg uit hoe de getallen in het schema gezet zijn.
Screenshots blok 1
Leg hierna stap voor stap het cijferend vermenigvuldigen uit. Besteed extra aandacht aan het gebruik van het onthoudhokje. Maak gebruik van de kleuren om duidelijk te maken waar de cijfers in de tussenstappen vandaan komen en waar deze ingevuld moeten worden. Benadruk hierbij dat van rechts naar links gerekend wordt. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het cijferen.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van 964 × 8 komt.
Bedenk een makkelijke en een moeilijke vermenigvuldiging die je cijferend oplost. Wat maakt een som makkelijker of moeilijker?

Controleer of de leerlingen het cijferen begrijpen door te vragen wat er onder de afdekvlakken staat. Benadruk dat achteraan begonnen moet worden. Geef de leerlingen als tip dat het een getal onder de 10 moet zijn.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is. Vertel dat deze les gaat over kolomsgewijs vermenigvuldigen. Herhaal kort hoe de getallen in het schema gezet zijn en bespreek dat je van links naar rechts rekent.
Screenshots blok 1
Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen uit. Besteed extra aandacht aan de structuur van de getallen (6 staat voor 600) en het vermenigvuldigen met de nulregel. Laat de leerlingen vervolgens hiermee oefenen.

Hoe reken je de tussenstappen met nullen handig uit? (de nulregel)

Controleer of de leerlingen het kolomsgewijs vermenigvuldigen begrijpen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Benadruk iedere stap die gezet wordt. Leg met name nadruk op het rekenen met de onthoudhokjes bij het cijferen. Bij kolomsgewijs benadruk je de structuur van het grootste getal en wat de waarde van de verschillende cijfers in dit getal is. Bespreek ook het vermenigvuldigen met de nulregel. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden en hiermee oefenen.

Cijferenexercise Hoeveel is de 7 waard in 174?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen uit hoeveel de zebra’s gezamenlijk wegen. Laat de leerlingen hierbij gebruik maken van de strategie die ze in de les gebruikt hebben.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!