Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen vragen te laten beantwoorden over het cirkeldiagram. Draai de vlek om en beantwoord de vraag die erbij staat.

Hoe reken je uit hoeveel meer mensen met de auto gaan dan op de fiets?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met een beelddiagram informatie overzichtelijk kunt weergeven, bijvoorbeeld hoeveel van elk stuk fruit er in de fruitmand liggen.

Instructie

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 4
Leg uit dat een beelddiagram informatie weergeeft met afbeeldingen of figuren. Zo wordt veel informatie met behulp van beelden weergegeven. Geef aan dat je in sommige gevallen direct aan de figuren in een beelddiagram kunt zien waar het over gaat.

Bedenk een andere afbeelding dan de maan, waardoor het direct duidelijk wordt dat het beelddiagram over huisdieren gaat.
Bedenk een situatie waarin het wel en juist niet handig is om een beelddiagram te gebruiken.

Screenshots definitief
Vervolgens leg je uit hoe je een beelddiagram afleest. In een beelddiagram staan grote hoeveelheden weergegeven door middel van figuren. 1 figuur staat voor een bepaalde waarde. Deze waarde staat bovenaan het diagram. Zo gaat het diagram in het voorbeeld over haarkleur en staat elk figuur voor 10 kinderen. Leg uit hoe je uit het diagram afleest hoeveel kinderen met elke haarkleur er zijn.
Laat de leerlingen hierna oefenen met het bepalen van de waarde van 1 figuur.
Screenshots definitief
Vervolgens oefenen ze met het rekenen met het beelddiagram.

Wat is het verschil tussen de diersoort waarvan het meeste en het minste aantal dieren op de kinderboerderij zijn?
Stel dat een ruit voor 50 staat in plaats van 5. Hoe geef je dan weer dat er op een kinderboerderij 75 varkens zijn? (anderhalve ruit)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rekent met een beelddiagram door te vragen wat er fout is gegaan. Het aantal kinderen moet nog vermenigvuldigd worden met 5.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een beelddiagram informatie weergeeft door middel van afbeeldingen of figuren. Vraag de leerlingen waar ze denken dat het beelddiagram over gaat.
Vervolgens leg je uit hoe je een beelddiagram afleest. Ga daarbij eerst in op het onderwerp van het beelddiagram. Het voorbeeld gaat over de lievelingsvakken. Bespreek vervolgens de waarde voor elk figuur en laat zien hoe je bepaalt hoeveel kinderen handvaardigheid als lievelingsvak hebben.
Daarna laat je de leerlingen oefenen met het bepalen van de waarde van 1 figuur en het rekenen met het beelddiagram.

Er willen ook 60 mensen graag waterskiën. Hoe geef je dat weer in dit beelddiagram?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke informatie ze halen uit het beelddiagram. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen het raadsel oplossen en de rest van het beelddiagram invullen. Laat ze eerst de waarde van 1 driehoek bepalen, zodat ze hier verder mee kunnen rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!