Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de temperaturen op de thermometers te zetten. Laat de leerlingen overleggen of ze dit ook op een andere, overzichtelijke manier kunnen weergeven.

Bedenk een ander onderwerp wat je ook overzichtelijk kunt weergeven in bijvoorbeeld een lijngrafiek.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je in een lijngrafiek kunt ziet op welke dag de temperatuur het hoogst is.

Instructie

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 3
Leg uit dat een lijngrafiek informatie weergeeft door middel van lijnen. Een lijngrafiek is handig om te gebruiken wanneer je veel informatie overzichtelijk wilt weergeven.

Bedenk een situatie waarin het handig is om een lijngrafiek te gebruiken.
Welke informatie kun je halen uit de grafieken op het digibord? Bedenk per grafiek een titel. (bijvoorbeeld het aantal verkochte huizen per maand, de temperatuur per dag, het aantal gereden kilometers per uur)

Screenshots definitief
Vervolgens leg je uit hoe je een lijngrafiek met de temperatuur afleest. Kijk eerst welke informatie je uit de grafiek kunt halen. Daarvoor kijk je naar de titel, de horizontale as en de verticale as. Leg dan uit hoe je uit de grafiek de verschillende informatie afleest. Volg daarbij de lijnen naar boven of beneden naar de horizontale as en naar links naar de verticale as om te zien welke gegevens bij de punten horen.
Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met de temperatuur in een lijngrafiek.

Op welke dag was de laagste temperatuur het laagst? En wanneer was de laagste temperatuur het hoogst?
Hoe zou je temperaturen met een komma kunnen weergeven in de grafiek?

Daarna leg je uit dat je in een grafiek met de tijd en afstand kunt aflezen hoeveel afstand er in een bepaalde tijd is afgelegd. Deze grafiek lees je op dezelfde manier af als de grafiek met de temperatuur. Oefen hiermee.

Waaraan zie je of de taxichauffeur sneller of langzamer heeft gereden? (hoe steil de lijn is)
Leg uit of je uit deze grafiek kunt aflezen hoelang de taxichauffeur in totaal gereden heeft. (Dit kan wel, let daarbij op om de pauzes van het totaal af te halen.)

Laat de leerlingen vervolgens de lijngrafiek aflezen en de ontbrekende gegevens in de tabel invullen. Ga daarbij in op de zigzag op de verticale as bij de grafiek over de temperatuur. Leg uit dat je dit teken gebruikt om een stukje op de verticale as over te slaan. Je begint niet bij de 0.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een lijngrafiek afleest en ermee rekent door te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen wie het snelst heeft gewandeld.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een lijngrafiek informatie weergeeft door middel van lijnen. Vraag de leerlingen waar de lijngrafiek over gaat.
Vervolgens leg je uit hoe je een lijngrafiek afleest. Ga daarbij in op de titel, de horizontale as en de verticale as. Volg vanaf een punt de lijn naar de horizontale en verticale as om te zien welke gegevens bij dat punt horen.
Daarna laat je de leerlingen oefenen met het aflezen van en rekenen met lijngrafieken.

Wat betekent het als de lijn stijgt in deze lijngrafiek?

Oefen vervolgens met het aflezen van gegevens uit de grafiek en het invullen in de tabel.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke informatie ze uit de grafiek kunnen aflezen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen om de beurt vragen voor elkaar bedenken over de grafieken op het digibord. Laat ze de vragen ook opschrijven, zodat je kunt bespreken welke vragen er allemaal bedacht zijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!