Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te rekenen met de nulregel. De leerlingen spelen het spel 'vakken vullen'. Verdeel de klas in 2 teams. Laat de teams om de beurt een draaischijf draaien en de som uitrekenen. Laat de leerlingen de streep van hun kleur op de rand van het vak met de juiste uitkomst slepen. Het team dat de meeste hele vakken heeft gevuld, heeft gewonnen.

Wat gebeurt er met de uitkomst als achter de deler een 0 zou staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt berekenen hoeveel meter er per baantje is gezwommen.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 9
Herhaal hoe je een deelsom uitrekent via splitsen. Benadruk dat je de tafels van de deler kunt gebruiken en een hulprijtje kunt maken om te bepalen hoe je het deeltal splitst. Met de getallen uit de splitsing maak je deelsommen. Daarna tel je de uitkomsten bij elkaar op. Wijs de leerlingen erop om nullen toe te voegen aan het hulprijtje, zodat je snel kunt zien wat de grootste uitkomst is die je van het deeltal af kunt halen.
Vraag vervolgens of de leerlingen denken dat de som wel of niet goed is gesplitst. Laat ze uitleggen waarom ze dat denken. Sleep de vuilniszakken die niet goed gesplitst zijn naar de container. Achter deze splitsingen staat een kruis.
Daarna oefenen de leerlingen met het delen via splitsen, waarbij ze de bijbehorende hulpsommen opschrijven.

Leg in je eigen woorden uit hoe je een deelsom uitrekent via splitsen.
Bedenk een verhaal bij de som 176 : 8.

Screenshots definitief
Daarna oefenen de leerlingen met het oplossen van een verhaalsom, waarbij ze rekenen via splitsen. Vraag de leerlingen welke stappen ze doorlopen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen of de uitkomst klopt en hoe ze dit hebben berekend. De uitkomst is juist.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 9
Herhaal dat je bij een deelsom het deeltal in tweeën kunt splitsen. Met deze getallen maak je hulpsommen. Geef aan dat je bij het splitsen kijkt naar de tafelsommen die bij de deler horen. Benadruk dat je eerst de grootste uitkomst neemt en dan kijkt wat er overblijft.
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. Gebruik een hulprijtje. Wijs de leerlingen erop om bij grote getallen een 0 toe te voegen in het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op.
Oefen vervolgens met het splitsen van het deeltal door de juiste getallen naar de splitsing te slepen en oefen met het delen via splitsen, waarbij de leerlingen de hulpsommen opschrijven en een verhaalsom oplossen.

Waarom splits je de 225 in de som 225 : 9 niet in 200, 20 en 5? Of in 200 en 25?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze hebben gezet om de som uit te rekenen. Daarna laat je de leerlingen de deelsommen uitrekenen. Zoek uit bij welke verdachte alle uitkomsten van de sommen overeenkomen met de schoenmaat, de leeftijd en de lengte van de verdachte. Dit is de oma.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!