Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 1

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen met kommagetallen. Wijs de leerlingen erop te kijken hoe groot de sprongen zijn en laat ze bepalen welk dier als eerste bij 24,5 is door de telrij in te vullen.

Naar welk kommagetal spring je als je begint bij 18,5 en een sprong van 0,1 maakt? En als je een sprong van 0,01 maakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je weet waar kommagetallen op de getallenlijn horen, zodat je weet bij welk getal de beoordeling van de campinggasten in de buurt zit.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 1
Leg uit dat een kommagetal een getal is waar cijfers achter de komma staan. De cijfers voor de komma zijn hele getallen. De cijfers achter de komma worden decimalen genoemd. Een kommagetal kan bestaan uit 1 decimaal of 2 decimalen. Dit zijn tienden en honderdsten.

Bedenk een voorbeeld waarbij je kommagetallen gebruikt.
Bedenk een voorbeeld waarbij het handiger is om een kommagetal met honderdsten te gebruiken dan met tienden. (voor een recept, om iets nauwkeurig te meten)

Screenshots definitief
Leg stap voor stap uit hoe je een kommagetal met tienden plaatst op de getallenlijn. Kijk eerst naar het start- en eindgetal van de getallenlijn en tel hoeveel kleine strepen er zijn. Daarna bepaal je hoe groot elke kleine streep is. In het voorbeeld staat elke streep voor 0,1. Vervolgens zet je het kommagetal op de juiste plaats door verder te tellen naar het juiste streepje.
Oefen daarna met het plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn door de kommagetallen te slepen.
Vervolgens herhaal je het stappenplan bij het plaatsen van kommagetallen met honderdsten op de getallenlijn. Hier staat elke streep voor 0,01. Benadruk dat je bij de derde stap eerst kijkt tussen welke tienden het kommagetal ligt.
Oefen hiermee. Wijs de leerlingen erop goed naar de indeling van de getallenlijn te kijken en geef als tip dat ze eerst de tienden bij de getallenlijn kunnen schrijven.

Op welk getal kom je uit als je bij 4,9 verder telt met 1 honderdste? En als je verder telt met 1 tiende?
Een getallenlijn begint bij 4 en eindigt bij 5 met 50 kleine strepen. Hoe groot is de sprong tussen elke streep? (0,2)

Vervolgens geef je aan hoe je een kommagetal ongeveer plaatst op een globale getallenlijn. Maak eerst de indeling met kleine strepen, bedenk vervolgens of het kommagetal voor of na het midden komt en sleep de kommagetallen naar de juiste plaats. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kommagetallen op de getallenlijn plaatst door te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen welk kommagetal bij het vraagteken hoort.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat tienden en honderdsten zijn en bespreek vervolgens de stappen die je doorloopt om een kommagetal op de getallenlijn te plaatsen. Kijk goed naar de indeling van de getallenlijn en of je een kommagetal met 1 decimaal (tienden) of met 2 decimalen (honderdsten) op de getallenlijn zet. Sleep dan het kommagetal naar de juiste plaats.
Oefen vervolgens met tienden op de getallenlijn door de kommagetallen naar de juiste plaats te slepen. Vraag welke kommagetallen bij de strepen op de getallenlijn horen.

Hoe bepaal je hoe groot elk stuk van de getallenlijn is?

Daarna oefenen de leerlingen met honderdsten, waarbij ze uit antwoordmogelijkheden kiezen om te bepalen welk kommagetal bij het vraagteken hoort. Klik het juiste kommagetal aan.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze weten welk kommagetal bij het vraagteken hoort en hoe ze dit kommagetal opschrijven met honderdsten. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen overleggen welk kofferlabel bij welke koffer hoort. Geef als tip dat ze naar de bagageband moeten kijken alsof het een getallenlijn is. De bagageband kun je namelijk indelen in 10 kleine stukken, oftewel de kleine strepen van een getallenlijn. Sleep de labels naar de juiste plaats.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!