Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door in te gaan op het structureren en de waarde van cijfers. Kies een product door op de husselknop te klikken en klik het bedrag aan dat bij dit product hoort. Laat de leerlingen dit bedrag invullen in het HTE-schema en de waarde van de gevraagde cijfers bepalen.

Wat is het kleinste getal dat je kunt maken met de cijfers 2, 5 en 1? En het grootste getal?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend (of kolomsgewijs) rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel geld je nog overhoudt als je een blokfluit koopt.

Instructie

Cijferen
Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het cijferend rekenen de getallen onder elkaar opschrijft en van rechts naar links rekent. Bespreek de stappen die je zet bij het cijferend aftrekken.
Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 7
Benadruk dat het soms handiger is om te rekenen via hoofdrekenen. Vraag welke sommen ze zouden uitrekenen via cijferen en welke via hoofdrekenen. Sleep de sommen naar de vakken en laat de leerlingen de hoofdrekensommen uitrekenen. Vraag welke strategie ze hebben toegepast.
Daarna oefenen de leerlingen met het cijferend aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som 738 - 504 komt.
Bedenk 2 minsommen die je uitrekent via hoofdrekenen en 2 minsommen die je uitrekent via cijferend rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend aftrekt door te vragen wat er onder de vlek staat.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het kolomsgewijs rekenen de getallen onder elkaar opschrijft en van links naar rechts rekent. Bespreek de stappen die je zet en oefen hiermee.

In welke volgorde zet je de getallen in het HTE-schema als je 3 getallen kolomsgewijs aftrekt? (van groot naar klein)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs aftrekt door te vragen met welk kind ze het eens zijn. Bespreek aan de hand van de som dat je soms handiger kunt rekenen via hoofdrekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Benadruk dat sommige sommen handig zijn uit te rekenen via hoofdrekenen in plaats van via cijferend of kolomsgewijs rekenen.

Cijferenexercise Hoe schrijf je een som als 164 - 32 in een HTE-schema?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen op welke manier ze de som zouden uitrekenen en door te vragen of ze een handige manier weten om deze som uit te rekenen via hoofdrekenen. Ga na of ze de strategie ‘compenseren’ gebruiken door van het tweede getal 200 te maken. Daarna rekenen de leerlingen de sommen uit. Ga na op welke manier ze rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!