Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 1

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen uit te rekenen. Deel getalkaarten uit met de getallen 1 tot en met 10, 11, 12 en 15. Laat de leerlingen met hun getal rondlopen. Zodra je ‘stop’ zegt, maken ze een tafelsom met degene die het dichtstbij staat en rekenen ze deze som uit. Duo’s met 2 hoge getallen, zoals 11 × 15, hoeven de som niet uit te rekenen en gaan op zoek naar een nieuw maatje. Ga na of de leerlingen het met elkaar eens zijn over de uitkomst.

Bedenk een verhaal bij de som 3 × 12.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met behulp van een verhoudingstabel handig kunt uitrekenen hoeveel bloem je nodig hebt voor een bepaald aantal stokbroden.

Instructie

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 1
Leg uit dat je een verhouding gebruikt om dingen met elkaar te vergelijken, waarbij de verhouding hetzelfde blijft. Zo kunnen in 1 luchtballon 10 mensen en in 2 luchtballonnen kunnen 20 mensen. Je vergelijkt dus hoeveel keer groter of kleiner iets is ten opzichte van iets anders. Geef aan dat je een verhoudingstabel kunt gebruiken als hulpmiddel bij het rekenen met verhoudingen. Met de tabel kun je vervolgens berekenen hoeveel mensen bijvoorbeeld in een bepaald aantal luchtballonnen kunnen.

Stel dat in 1 treincoupé 50 mensen kunnen zitten. Hoe vul je dat in, in een verhoudingstabel?
Bedenk zelf een situatie waarbij je een verhoudingstabel kunt gebruiken.

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 1
Leg vervolgens uit hoe je rekent met een verhoudingstabel. Benadruk dat je aan de boven- en onderkant van de tabel dezelfde rekenhandeling uitvoert. Zo blijft de verhouding hetzelfde. Je gebruikt hierbij alleen vermenigvuldigen en delen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Zou je ook met minder stappen kunnen berekenen hoeveel sandwiches er zijn verkocht in 6 dagen? (Ja, reken eerst uit hoeveel sandwiches op 1 dag worden verkocht en vermenigvuldig dit aantal met 6.)
Bereken hoeveel sandwiches worden verkocht in 15 dagen. (600)

Geef aan dat je op dezelfde manier rekent bij een verhoudingstabel met kommagetallen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rekent met een verhoudingstabel door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je een verhouding gebruikt om dingen met elkaar te vergelijken, waarbij de verhouding hetzelfde blijft.
Daarna bespreek je hoe je rekent met een verhoudingstabel. Benadruk dat je aan de boven- en onderkant van de tabel dezelfde rekenhandeling uitvoert. Laat de leerlingen oefenen met het invullen van de verhoudingstabellen.

Stel dat je 8 games koopt, hoeveel moet je dan in totaal betalen?

Screenshots definitief
Leg vervolgens uit dat je soms ook moet delen bij verhoudingstabellen en oefen hiermee met de leerlingen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom het handig is om bij de verhoudingstabel eerst naar 1 te rekenen. Daarna lossen de leerlingen de verhoudingstabellen op. Vergelijk de uitkomsten in de laatste vakken met de getallen die in het recept staan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!