Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 13

Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen een bouwwerk te laten maken van maximaal 15 blokken. Van dit bouwwerk tekenen ze verschillende aanzichten.

Welke letter laat het bovenaanzicht zien? (C)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt herkennen waar de foto is gemaakt door kenmerken van de foto te koppelen aan de plattegrond.

Instructie

Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 13
Leg uit dat een aanzicht de kant is van waaruit je iets bekijkt. Maak duidelijk dat het aanzicht afhankelijk is van de positie waar je staat.

Wat zou je zien als je een stoel van onderen bekijkt?
Bedenk een voorwerp dat van alle kanten hetzelfde aanzicht heeft. (bal, verhuisdoos)

Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 13
Leg uit dat je het aanzicht kunt bepalen door in te beelden alsof je op een bepaalde plek staat en na te gaan wat je ziet.
Vervolgens laat je zien hoe je het aanzicht bepaalt aan de hand van een bovenaanzicht. Geef daarbij een omschrijving van wat je ziet op de foto en waar je dit ziet op de plattegrond. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wat is het verschil tussen de aanzichten van plek B en E?
Omschrijf het aanzicht als je recht tegenover plek A staat.

Groep 6, Blok 6, Week 3, Les 13
Leg uit dat een kijklijn de lijn is waarlangs je kijkt. Geef aan dat deze lijn precies langs de rand van een voorwerp gaat.
Vervolgens leg je uit hoe je kijklijnen tekent door op de plattegrond rechte lijnen te tekenen langs muren. Geef aan wat de kinderen zien door deze gebieden te kleuren. Daarna laat je de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk voorwerpen die de kijklijn kunnen blokkeren.
Leg uit of een kleuter en een volwassene hetzelfde zien in een ruimte met hoge voorwerpen, zoals een kast. (De kleuter is kleiner en kan dus niet over alle voorwerpen heen kijken.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je aanzichten herkent door te vragen hoe je kunt controleren of de wegwijzers op de juiste plek staan. Ze staan goed.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit wat een aanzicht is. Leg voorwerpen op tafel en laat leerlingen vanuit verschillende kanten omschrijven wat ze zien. Benadruk dat grote voorwerpen het zicht kunnen blokkeren, waardoor je een voorwerp dat erachter ligt soms niet kunt zien. Oefen daarna met het bepalen waar de foto is genomen.

Hoe bepaal je welk aanzicht bij de foto hoort?

Benoem wat een kijklijn is en laat zien hoe je een kijklijn tekent. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Leg uit hoe je een kijklijn tekent.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze het aanzicht kunnen herkennen. Daarna laat je leerlingen in tweetallen werken, waarbij ze spullen op tafel leggen en een aanzicht omschrijven of tekenen. De ander bepaalt welk aanzicht bij deze omschrijving of tekening hoort.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!