Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen in viertallen deelsommen tot en met 1000 met uitkomsten te laten opschrijven. De deelsommen verschillen van elkaar in het aantal nullen in het deeltal en de deler, zie het voorbeeld op het digibord. Iemand laat zijn sommen zien en de rest van het groepje geeft aan welke uitkomst verkeerd is.

Wat gebeurt er met de uitkomst als het eerste getal in de som (het deeltal) een extra nul krijgt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel lampen er in elk flatgebouw vervangen kunnen worden door het aantal lampen te delen door het aantal flatgebouwen.

Instructie

Herhaal dat je bij de nulregel een hulpsom maakt door de nullen weg te halen.
Screenshots definitief
Geef aan dat je de nulregel ook kunt toepassen bij deelsommen. Ook hierbij maak je de hulpsom door nullen uit de oorspronkelijke som weg te halen. Reken deze hulpsom uit. Vervolgens kun je de andere som oplossen door het juiste aantal nullen erbij te zetten. Om te bepalen hoeveel nullen erbij komen, kijk je naar het deeltal. Bespreek hoeveel keer zoveel het deeltal is en hoeveel keer zoveel de uitkomst wordt.
Screenshots definitief
Soms moet je kijken naar de nullen bij de deler. Geef aan dat je bij de deler moet opletten of het getal 10 keer zoveel of 10 keer zo weinig is. Als de deler 10 keer zoveel is, wordt de uitkomst 10 keer zo weinig. Maak hierbij gebruik van een voorbeeld met geld. Als je € 1500 verdeelt onder 3 mensen, dan krijgen ze per persoon meer dan wanneer je hetzelfde bedrag moet verdelen onder 30 mensen. Bespreek per som hoeveel keer zoveel of zo weinig de getallen in de sommen zijn en hoeveel keer zoveel of zo weinig de uitkomsten worden.
Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het uitrekenen van deelsommen via de nulregel.

Wanneer is de uitkomst 10 keer zoveel?
Welke sommen kun je bedenken bij de som 4, waarbij je de nullen verandert in de som, maar de uitkomst hetzelfde is? (28.000 400)

Oefen daarna hoe je een verhaalsom oplost via de nulregel.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via de nulregel door te vragen waaraan ze zien welke uitkomst groter is zonder de som te berekenen. Dit zie je aan het aantal nullen bij de deler.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek dat je bij de nulregel de nullen weghaalt. Maak je uitleg visueel met geld. Hiermee laat je zien wat er gebeurt als er een nul achter een bedrag komt. Leg 12 munten van € 1 neer, 12 briefjes van € 10 en 12 briefjes van € 100. Verdeel het in groepjes van 3. Zo maak je visueel dat het bedrag in elk groepje eerst 10 keer zoveel is en daarna 100 keer zoveel ten opzichte van de eerste som. Bespreek daarna dat de uitkomst kleiner wordt als je hetzelfde getal deelt door een grotere deler, dus als je € 1200 verdeelt onder 30 mensen en niet onder 3 mensen.
Daarna oefenen de leerlingen met het uitrekenen van deelsommen via de nulregel, waarbij ze ook aangeven hoeveel keer zoveel of zo weinig de uitkomst is.

Hoe reken je uit wat de uitkomst is op de som 2100 : 30?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er met de uitkomst van de som gebeurt als er een extra nul bij de deler staat. Daarna laat je de leerlingen de sommen uitrekenen, waarbij je per som aan de draaischijf draait om te weten of de som 10 of 100 keer zoveel of zo weinig moet zijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!