Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen te maken waarbij gerekend wordt met extra nullen. Draai de draaischijven en schrijf deze getallen op alle blauwe en oranje strepen. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen. Herhaal dit een aantal keer.

Wat gebeurt er met de uitkomst als in de som een extra nul staat? En als er 2 extra nullen staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel petten in het magazijn liggen door het aantal dozen te vermenigvuldigen met het aantal petten per doos.

Instructie

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 6
Leg uit dat je bij de nulregel de nullen uit de som wegdenkt. Geef aan dat de som die je maakt de hulpsom is, waarmee je handig kunt rekenen.

Bedenk een som waarbij je de nulregel gebruikt.
Welke keersommen kun je bedenken met als uitkomst 2700? Bedenk hier hulpsommen bij.

Screenshots definitief
Bespreek eerst dat je de hulpsom maakt door alle nullen uit de som weg te halen. Reken deze hulpsom uit. Vervolgens kun je de andere som oplossen door het juiste aantal nullen erbij te zetten. Geef per som aan hoeveel keer zoveel de getallen in de sommen zijn en hoeveel keer zoveel de uitkomsten worden. Benadruk bij de onderste som dat beide getallen in de som 10 keer zoveel zijn, waardoor de uitkomst 100 keer zoveel wordt.
Screenshots definitief
Soms staat er al een som gegeven. Geef aan dat je zelf kunt bedenken welke hulpsom zonder nullen erbij past. Bespreek dat in de tweede som 2 extra nullen staan. De som is dus 100 keer zoveel als de som die staat gegeven, waardoor de uitkomst ook 100 keer zoveel wordt.
Vervolgens bespreek je welke hulpsom je gebruikt en oefenen leerlingen met het uitrekenen van keersommen via de nulregel.

Welke stappen zet je om de som 200 × 90 op te lossen?
Bedenk een som waarbij de uitkomst 1000 keer zoveel is als de hulpsom.

Oefen daarna hoe je een verhaalsom oplost via de nulregel.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je vermenigvuldigt via de nulregel door te vragen wat er fout is gegaan. De som is 100 keer zoveel als de hulpsom. De uitkomst is dus 4000.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek dat je bij de nulregel de nullen weghaalt. Maak je uitleg visueel met geld. Hiermee laat je zien wat er gebeurt als er een nul achter een bedrag komt. Leg 3 munten van € 2 neer, 3 briefjes van € 20 en 3 briefjes van € 200. Zo maak je visueel dat het totaalbedrag eerst 10 keer zoveel is en daarna 100 keer zoveel ten opzichte van de eerste som. Bespreek daarna wat er gebeurt als er niet 3 briefjes maar 300 briefjes van € 20 liggen.
Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel. Hierbij is de hulpsom al gegeven.

Als één getal in de som 10 keer zoveel is, hoeveel keer zoveel is de uitkomst?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze bepalen hoeveel keer zoveel de uitkomst is. Daarna laat je de leerlingen uitrekenen hoeveel van elk product er is door de keersommen uit te rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!